hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

1,37 milijuna kuna iz IPARD-a za lokalne akcijske grupe

1,37 milijuna kuna iz IPARD-a za lokalne akcijske grupe
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za prihvatljive troškove u sklopu mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“.   LAG-u Baranja isplaćeno je 93.549,80 kn, LAG-u Papuk 104.644,94 kn, LAG-u Moslavina 103.370,04 kn, LAG-u Una 59.975,59 kn, LAG-u Papuk-Krndija 72.988,04 kn, LAG-u Posavina 140.010,19 kn, LAG-u Bilogora-Papuk 83.767,97 kn, LAG-u Zrinska gora – Turopolje 84.507,35 kn, LAG-u Šumanovci 60.321,81 kn, LAG-u Škoji 57.532,24 kn, LAG-u Krka 40.757,97 kn, LAG-u Petrova gora 156.648,41 kn, LAG-u Vuka-Dunav 84.473,17 kn, LAG-u Mura-Drava 62.728,66 kn, LAG-u Cetinska krajina 74.669,26 kn, a LAG-u Međimurski doli i bregi 93.661,98 kn.

Lokalnim akcijskim grupama Europska unija sufinancira izradu studija za područje LAG-a, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a, izradu promidžbenih materijala, organizaciju promotivno-promidžbenih događaja, radionica, seminara i studijskih putovanja za članove i stanovnike LAG-a, plaće za zaposlenike LAG-a, najam ureda i režijske troškove ureda LAG-a te uredsku i računalnu opremu. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do sada je sklopila ugovore o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje četrdeset dvije Lokalne akcijske grupe (LAG) u iznosu od 37,8 milijuna kuna. 

Više informacija o LAG-ovima možete pogledati ovdje.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja