hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

22,8 milijuna kuna za inovativna poduzeća

22,8 milijuna kuna za inovativna poduzeća

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. svibnja 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijava „Inovacije novoosnovanih MSP“. U sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 22.800.000,00 kuna novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti kretati od 150.000,00 kuna do 1.500.000,00 kuna. Ministarstvo poduzetništva i obrta Poziv na dostavu projektnih prijava objavilo je na www.strukturnifondovi.hr.

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim trgovačkim društvima, obrtima, kao i ostalim subjektima koji se bave ekonomskom djelatnošću, koji u trenutku predaje projektne prijave nisu stariji od 36 mjeseci, pod uvjetom da nisu raspodijelila dobit te nisu osnovana spajanjem.

Ovim se Pozivom sufinancira razvoj inovacija koje će rezultirati proizvodom ili uslugom koji je novost u ponudi poduzeća ili je novost na tržištu.

Cilj ovog Poziva jest potaknuti razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća, prijenos inovativnih ideja poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza. Naglasak je na poticanju ulaganja neophodnih za primjenu, odnosno komercijalizaciju rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Ministarstvo poduzetništva i obrta prepoznaje značaj inovativnih tvrtki i potencijal novoosnovanih poduzeća te očekuje kako će ova potpora ostvariti pozitivne rezultate. Očekivani učinci su, između

ostalog: povećanje ulaganja u istraživanje, inovacije i razvoj, kao i poticanje izvoza na europsko i svjetsko tržište uz otvaranje novih radnih mjesta.

Javni poziv na dostavu projektnih prijava „Inovacije novoosnovanih MSP“ trajni je poziv. Projektne prijave podnose se na hrvatskom jeziku, od 10. lipnja 2016. sve do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. prosinca 2016. Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ministarstvo će održati informativne radionice kako bi potencijalnim prijaviteljima pružili detaljne informacije o natječaju i natječajnoj proceduri. Sudionici će se detaljno upoznati s procedurom prijave, prihvatljivošću projekata i prijavitelja, kao i prihvatljivošću troškova, postupkom vrednovanja projektnih prijava, rokovima, procesom nabave i samom provedbom projekata.

Detaljne informacije o natječaju nalaze se na poveznici: http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja