hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Adriatic

Područja prihvatljiva za financiranje

  • Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Zadarska županiju;
  • Karlovačka županija, kao pridruženo područje koje može koristiti najviše 20% ukupnih programskih sredstava.

 

 

Područja ulaganja (prioriteti i mjere)

Prioriteti

Mjere

Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja

Istraživanje i inovacije,

Novčana potpora inovativnim malim i srednjim poduzećima,

Društvene, radničke i zdravstvene mreže, Institucionalna suradnja

Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika

Zaštita i unaprjeđenje morskog i obalnog područja,

Upravljanje prirodnim i kulturnim bogatstvima sprječavanje prirodnih i tehnoloških rizika, Štednja energije i obnovljivi izvori energije, Održivi turizam

Pristupačnost i mreže

Fizička infrastruktura,

Sustavi održive pokretljivosti,

Komunikacijske mreže

 

Tko mogu biti korisnici?

Korisnici IPA programa Jadranske prekogranične suradnje mogu biti pravne osobe javnog ili privatnog prava, s uredom registriranim na programskom području (izuzetak su nacionalna ili regionalna tijela javne vlasti ili tijela koja djeluju u okviru javnog prava, koja na programskom području imaju upravnu nadležnost, a locirana su izvan njega - npr. ministarstva, regionalni uredi itd.), te sveučilišta, locirana izvan programskog područja koja na njemu imaju relevantan fakultet.

U okviru svake od mjera programa neprofitne privatne organizacije se mogu prijaviti i u ulozi krajnjih korisnika i u ulozi vodećih korisnika.

Partnerstvo na projektu mora obuhvaćati barem jednog korisnika iz zemlje članice EU i jednog iz države kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU. 

 

Alokacija po programu i model sufinanciranja

Ukupna alokacija IPA sredstava za provedbu programa za razdoblje od 2007. - 2013. godine iznosi 245.611.916,00 eura.

Pprojekti se financiraju do 85% bespovratnim EU (IPA) sredstvima, dok sufinanciranje korisnika iznosi najmanje 15%. U programu je predviđeno predfinanciranje u iznosu 20% od vrijednosti projekta.

Minimalna i maksimalna EU alokacije po projektu kreće se od 500.000,00 do 5.000.000,00 eura. 

 

Sustav provedbe

Sustav provedbe je „podijeljeno upravljanje“, što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu alokaciju programa bez ograničenja. 

 

Prijava projekata

Projektni partneri, projektne ideje te pozivi na dostavu projektnih prijedloga mogu se pronaći na: www.mrrfeu.hr i www.adriaticipacbc.org.

 

Kontakt:

Sanja Vranić (Task Manager)
E-mail: sanja.vranic@mrrfeu.hr
Tel: +385 1 6438 259

 

Olivera Del Cont (info-točka)
E-mail:
olivera.delcont@mrrfeu.hr
Tel: +385 1 6391 991

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja