hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Agencija za razvoj Varaždinske županije, Društvo za usluge privlačenja investicija, otvaranje radnih mjesta, obrazovanje i izradu projekata za privlačenje sredstava EU d.o.o. - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Opis:Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata je šestodnevna radionica koja će biti organizirana u svrhu dizanja kapaciteta zaposlenika AZRA-e, Varaždinske županije te zaposlenika drugih razvojnih agencija za pripremu razvojnih projekata za europske fondove. Na taj način će se osigurati visoka kvaliteta razvojnih projekata, a samim time i uravnotežen regionalni razvoj Varaždinske županije.

Edukacija će se organizirati u trajanju od ukupno 48 sati.
Edukacija će se održati u mjesecu rujnu.
Tko se može prijaviti?
Zaposlenici AZRA-e, Varaždinske županije i  razvojnih agencija.


Vještine upravljanja projektom - Project Management

Opis: Vještine upravljanja projektom - Project Management obuhvaća ciklus od 17 radionica. Dnevni red radionica je identičan. Ciklus je zamišljen da se tijekom rujna, listopada i studenog organiziraju dvodnevne radionice u 6 gradova i 11 općina Varaždinske županije, kako bi se zaposlenici JL(R)S-a upoznali s osnovama pripreme projekata i procedurom upravljanja projektima financiranim iz fondova Europske unije.

Dvodnevne radionice će se organizirati u trajanju od ukupno 10 sati. S obzirom da još uvijek nije dogovoren točan raspored održavanja radionica, kao i mjesta održavanja radionica, trenutno nismo u mogućnosti jasnije definirati mjesta i vrijeme održavanja radionica. Očekuje se da će krajnji raspored radionica biti utvrđen početkom rujna (u suradnji s gradovima i općinama Varaždinske županije), kada će biti objavljen i na web stranicama. 
Tko se može prijaviti?
Jedinice lokalne i regionalne samouprave s područja Varaždinske županije.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja