hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata za strukturne fondove te upoznati polaznike s novitetima koji dolaze uz strukturne fondove, pripremom i razvojem projekata za iste, te razlikama u pripremi i provedbi projekata između dosadašnjih i budućih fondova (razlike u izradi projektnih prijedloga, popunjavanju aplikacijskog obrasca, izradi proračuna, načinu (su)financiranja,  i sl.).
Tko se može prijaviti? 
Djalatnici  razvojnih agencija s područja VSŽ,  LAG-ova s područja VSŽ te djelatnici tijela regionalne uprave i javnog sektora VSŽ.


Državne potpore i EU fondovi

Cilj edukacije je upoznavanje polaznika o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore.
Tko se može prijaviti? 
Djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija, LAG-ova s područja VSŽ, javna poduzeća, organizacije civilnog društva, privatni sektor, fizičke osobe


Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti

Cilj edukacije je steći stručna znanja za izradu studija predizvedivosti i izvedivosti.
Tko se može prijaviti?
Djelatnici razvojnih agencija s područja VSŽ,  LAG-ova s područja VSŽ te djelatnici tijela regionalne uprave i javnog sektora VSŽ.


Vještine upravljanja projektom - Project Management

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima.
Tko se može prijaviti?
Djelatnici razvojnih agencija s područja VSŽ, djelatnicima LAG-ova s područja VSŽ te djelatnicima tijela regionalne uprave i javnog sektora VSŽ.


Programi Europske unije  

Cilj edukacije je upoznavanje polaznika s načinom pristupanja i sudjelovanja u Programima Unije te predstavljanje Programa Unije u kojima Republika Hrvatska sudjeluje.
Tko se može prijaviti? 
Djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija, djelatnici LAG-ova s područja VSŽ, javna poduzeća, organizacije civilnog društva, privatni sektor, fizičke osobe.

 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja