hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Centar za tehnološki razvoj - Razvojna agencija Brodsko posavske županije d.o.o.

Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

Kratak opis: Edukacija se provodi u okviru programa "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu, a financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj edukacije je steći stručna znanja za izradu cost/benefit analiza, te studija predizvedivosti i izvedivosti, unaprijediti znanje polaznika o načinu izrade kvalitetnih projekata te izrade studija izvedivosti za projekte u području konkurentnosti, inovacija i poslovne infrastrukture te prepoznati korištenja analize troškova i koristi prilikom donošenja odluka o razvojnim politikama te alternativnim mogućnostima projekta.
Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Regionalne agencije
 

Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj

Kratak opis: Edukacija se provodi u okviru programa "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu, a financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj edukacije je educirati polaznike o primjenama modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj
Tko se može prijaviti: Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Regionalne agencije
 

Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Kratak opis: Edukacija se provodi u okviru programa "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu, a financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj edukativne aktivnosti pod nazivom „Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva“ je steći znanja vezano uz mogućnost financiranja iz EU fondova, pripreme i provedbe projekata za potrebe gospodarstva.
Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Regionalne agencije
 

Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014.-2020.

Kratak opis: Edukacija se provodi u okviru programa "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu, a financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj ovog seminara edukacijskim je aktivnostima upoznati polaznike s mogućnostima financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i operativne programe, koji su na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskoj perspektivi Europske unije od 2014. do 2020. godine
Tko se može prijaviti?  Predstavnici jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači, organizacije civilnog društva, akademska zajednica, obrazovne institucije
 

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Kratak opis: Edukacija se provodi u okviru programa "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu, a financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata. Strateško planiranje je pristup koji obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata kao što su strategije, programi i projekti koji se koriste u upravljanju javnom upravom, a koje se izrađuju za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike.
Tko se može prijaviti? Predstavnici jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove  i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači, organizacije civilnog društva, akademska zajednica, obrazovne institucije
 

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Kratak opis: Edukacija se provodi u okviru programa "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu, a financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj edukacije je upoznavanje polaznika s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, u cilju poboljšanja financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način.
Tko se može prijaviti: Predstavnici jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači, organizacije civilnog društva, akademska zajednica, obrazovne institucije
 

Vještine upravljanja projektom – Project Management

Kratak opis: Upravljanje projektima je primjena znanja, vještina, alata i tehnika u projektnim aktivnostima kako bi se ispunili projektni ciljevi. Cilj edukativne aktivnosti „Vještine upravljanja projektom – Project Management“ osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima. Edukacija se provodi u okviru programa "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu, a financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Tko se može prijaviti: Predstavnici jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači, organizacije civilnog društva, akademska zajednica, obrazovne institucije
 

Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih projekata

Kratak opis: Cilj edukacije je pružiti osnovne informacije o uvjetima vidljivosti koje pred korisnike sredstava postavlja Europska komisija te osposobiti djelatnike za samostalnu provedbu aktivnosti iz područja informiranja i promidžbe. Edukacija se provodi u okviru programa "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu, a financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Tko se može prijaviti: Predstavnici jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači, organizacije civilnog društva, akademska zajednica, obrazovne institucijeEdukacije i radionice u organizaciji Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.
 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja