hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

CIP EIP - Program za poduzetništvo i inovacije

      CIP EIP    - Program za poduzetništvo i inovacije

 Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK

Opća uprava Europske komisije za poduzetništvo

Nacionalna kontakt točka

Ministarstvo poduzetništva i obrta

 Web stranica programa: CIP EIP

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. 
Programme for the Competitiveness ofEnterprises & SMEs (COSME)

 

Potencijalni korisnici:

 • organizacije /institucije koje djeluju u području poticanja, promicanja i/ili podupiranja poduzetništva
 • mala i srednja poduzeća u početnoj (start-up) fazi i fazi razvoja.

   

Ciljevi programa:

 • olakšati pristup malim i srednjim poduzetnicima financijskim sredstvima (fondovi rizičnog i sjemenskog kapitala, mikrokrediti do 25.000 eura, zajmovi, garancijske sheme),
 • potaknuti ih na implementaciju poduzetničke i inovativne kulture,
 • potaknuti ih na korištenje inovativnih i ekoloških tehnologija te usklađivanje poslovanja s politikom zaštite okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije,
 • unaprijediti poslovanje upotrebom informacijskih i komunikacijskih sustava,
 • potaknuti na udruživanje u klastere te na sklapanje oblika javno-privatnih partnerstava.

Ciljevi programa postižu se sljedećim aktivnostima:

Financijski instrumenti
omogućuju kreditiranje pokretanja (
GIF 1- HighGrowthandInnovative SME Facility) ili razvitka poslovanja (GIF 2) brzorastućeg i inovativnog malog i srednjeg poduzetništva, te kao indirektna podrška za garanciju kredita malom i srednjem poduzetništvu (SMEGF - SME GuaranteeFacility).

Financijska sredstva osigurava Europski investicijski fond u izravnoj suradnji s nacionalnim financijskim institucijama, kao posrednicima (banke, garancijska društva i fondovi, fondovi rizičnog kapitala, financijske organizacije specijalizirane za prijelazno financiranje - mezzaninefinance).

Financijske institucije u Hrvatskoj koje djeluju kao posrednik/EIP partner putem koje se ove aktivnosti su:

 • prvi posrednik u okviru programa CIP financijski instrumenti“ za područje Republike Hrvatske. Budući da je intencija EIF-a projekt proširiti na područje šire regije, jedan od zadataka agencija je i prijenos iskustava i znanja na ostale hrvatske županije.  
 • Privredna banka Zagreb - omogućuje malim poduzetnicima pristup sredstvima financiranja pomoću značajno smanjenih zahtjeva za instrumentima osiguranja, te povoljnijih uvjeta financiranja i duljih rokovi otplate kredita.

 • Hrvatske financijske institucije zainteresirane da postanu financijski posrednici mogu se prijaviti izravno Europskom investicijskom fondu.


Europska poduzetnička mreža (eng. Enterprise Europe Network)

- kroz mrežu centara za pružanje usluga potpore poslovnom svijetu i poticanje inovacija poduzetnicima osiguravaju se informacije o zajedničkim politikama EU te o mogućnostima korištenja financijskih sredstava. Ova mreža je  usmjerena ka poticanju suradnje u različitim zemljama te povezuje male i srednje poduzetnike, inovatore, istraživače i istraživačke institucije. Mrežu čini 80 konzorcija uključujući oko 500 organizacija (komore, razvojne agencije, tehnološki centri itd.).

Ovu inicijativu na razini Europske komisije provodi Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (eng. ExecutiveAgency for CompetitivenessandInnovation - EACI).

Koordinator Europske poduzetničke mreže Hrvatske je Hrvatska gospodarska komora, dok su partneri Poslovno-informacijski centar BICRO, Hrvatski institut za tehnologije te županijske komore i lokalne agencije u županijama.

Usluge Europske poduzetničke mreže uključuju odgovaranje na konkretne upite gospodarstvenika, pružanje informacija o zakonodavstvu EU, pomoć pri uspostavi poslovnih veza s partnerima iz EU, savjetovanje pri snalaženju na jedinstvenom europskom tržištu, informacije o programima EU koji su otvoreni za Hrvatsku, pomoć u prijenosu tehnologije, znanja i inovacija, poticanje uključivanja MSP u programe EU, pomoć oko pisanja prijedloga projekata, pronalaženja partnera unutar i izvan Hrvatske.

Promicanje inovativnosti

- potiče prekograničnu suradnju i razmjenu iskustava umrežavanjem inovativnih tvrtki i ostalih sudionika u inovativnim procesima (javna tijela, klastermanageri, inkubatori, poduzetničke asocijacije). Provodi se inicijativa EUROPE INNOVA s ciljem stvaranja javno-privatnih partnerstava i financiranja inovacijskih platformi te inicijativa s ciljem financiranja razmjene iskustava i projekata pomoći pri definiranju politike inovacija. PRO INNO Europe inicijativa ima za cilj postati žarište analiza inovacijske politike, učenja i razvoja, u namjeri da se uči od najboljih i doprinosi razvoju novih i boljih inovacijskih politika u Europi. INNO-mreže koje se ovim putem financiraju usmjerene su na suradnju u zemljama članicama EU/regijama u području klastera, potporu malim i srednjim poduzećima utemeljenim na znanju kao i poduzetnicima početnicima, procjenu međudržavnog znanja te inovacijama u području usluga.


Eko-inovacije

- inicijativa se prvenstveno odnosi na organizacije koje su razvile ekološki proizvod, uslugu ili proces, ali koji još uvijek nisu stavljeni na tržište iz razloga preostalog rizika. Ova inicijativa je usmjerena na prevladavanje tih prepreka kako bi ti proizvodi i procesi postali uspjehom budućih europskih eko-inovacija. Natječaj je otvoren svim pravnim osobama koje imaju sjedište u RH ili nekoj od zemalja Europske unije, ali prednost imaju mala i srednja poduzeća. Klasteri prijavitelja i projekti koji pokažu dodanu europsku vrijednost te imaju jak potencijal za tržišno dupliciranje se preferiraju. Prihvatljivim se smatraju inovativni, eko-prijateljski projekti u području recikliranja materijala (boljeg načina procesuiranja, inovativni reciklažni proizvodi), održive zgrade (inovativni procesi u građenju i proizvodnji), procesi u industrijskoj proizvodnji hrane i pića (smanjenje otpada, recikliranje), zeleno poslovanje i pametno kupovanje.

 

Ova inicijativa provodi se centralizirano od strane Izvršne agencije za konkurentnost i inovacije (eng. ExecutiveAgency for CompetitivenessandInnovation - EACI) kojoj se izravno podnose projektni prijedlozi.

Podrška oblikovanju politika i promocija poduzetništva

- potiče se rad radnih skupina, izrada studija, analiza, organiziranje konferencija s ciljem prikupljanja znanja po pojedinim sektorima, informiranja kreatora politika i davanja prijedloga za poboljšanje suradnje među zemljama članicama. Promiče se razmjena iskustava i najbolje prakse vezano uz razvoj i koordinaciju politika koje potiču poduzetništvo i inovacije.

U okviru ove komponente provodi se inicijativa Europski MSP tjedan. Potiče se žensko poduzetništvo putem Europske mreže za promociju ženskog poduzetništva (WES) i Europske mreže ambasadorica ženskog poduzetništva. Na natječaje se mogu javiti organizacije/institucije koje djeluju u području poticanja, promicanja i/ili podupiranja poduzetništva.

 

Kontakt:

Osoba nadležna za Program Unije: Dijana Bezjak, pomoćnica ministra

Nacionalni koordinator: gđa Snježana Ivić Pavlovski
E-mail: snjezana.ivic-pavlovski@minpo.hr
Tel: + 385 1 6109 243

Kontakt osoba u Europskoj poduzetničkoj mreži Hrvatske (Hrvatska gospodarska komora):
gđa Kristina Cappuci (kontakt osoba za komponentu Eko-inovacije)
E-mail: kcappuci@hgk.hr, een@hgk.hr
Tel: + 385 456 17 61

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja