hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

CIP IEE - Inteligentna energija u Europi

                  CIP IEE     - Inteligentna energija u Europi

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK

Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije,
uz suradnju i nadzor Opće uprave za energetiku
Nacionalna kontakt točka

Ministarstvo gospodarstva

 WEB stranica programa CIP IEE

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm

 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020.  

HORIZON 2020

 

Program doprinosi ostvarenju ciljeva europske energetske i ekološke politike promoviranjem korištenja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti te energetski učinkovitog prijevoza putem financiranja aktivnosti koje doprinose uklanjanju tržišnih prepreka, promjenama u ponašanju, stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za rast energetske učinkovitosti i tržišta obnovljivih izvora energije.
 

Područja ulaganja:

SAVE: jačanje energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja resursa u industriji i građevinarstvu

Uključuje provedbu dugotrajnih trening programa za izgradnju radne snage i aktivnosti s ciljem poboljšanja energetske efikasnosti u kućanstvima te izgradnje tržišta za energetski učinkovite proizvode.

Prioriteti:

 • energetski učinkovite zgrade
 • industrijska izvrsnost u energiji
 • u okviru ovog poziva/natječaja ne financiraju se energetski učinkoviti proizvodi

 

ALTENER: akcije su usmjerene na promociju i potporu korištenju izvora obnovljive energije i energetske diverzifikacije za proizvodnju električne i toplinske energije.

Prioriteti

 • električna energija iz obnovljivih izvora energije
 • grijanje/hlađenje iz obnovljivih izvora
 • kućanske i ostale aplikacije užih razmjera
 • biogoriva

 

STEER: promoviranje učinkovitijeg korištenja energije u prometu te primjena novih i obnovljivih goriva u prometu.

Prioriteti

 • alternativna goriva i čista vozila
 • širenje principa energetski učinkovitog transporta
 • izgradnja/unapređenje znanja lokalnih i regionalnih agencija u području održive mobilnosti

 
Integrirane inicijative kombiniraju nekoliko specifičnih područja na koja se odnose SAVE, ALTENER i STEER ili su u vezi sa određenim prioritetima Europske unije. Oni mogu uključivati radnje integracije energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz nekoliko sektora gospodarstva i/ili kombiniranjem različitih instrumenata, alata i dionika unutar iste akcije ili projekta.

 

Programom se financiraju aktivnosti kao što su:

 • međunarodni prijenos iskustava,
 • promicanje najbolje prakse,
 • obrazovanje i osposobljavanje,
 • jačanje i izgradnja institucionalnih kapaciteta,
 • širenje informacija i jačanje svijesti,
 • analize i pokazatelji za razvoj politike
 • stvaranje novih standarda i normi, itd.

 

Ne financiraju se aktivnosti poput:

 • ulaganja u infrastrukturu,
 • projekti istraživanja i tehnološkog razvoja (RTD), to područje pokriva FP7 program
 • studije izvedivosti,
 • investicijski troškovi za projekte održivih izvora energije,
 • promocija posebnih proizvoda/brendova,
 • uredska oprema, računala.

 

Aktivnosti se mogu prijaviti u tri osnovna oblika:  

1.Projekti promocije i diseminacije.
2.Projekti tržišne replikacije.
3.Osnivanje lokalnih ili regionalnih energetskih agencija.


ELENA - Europski instrument za lokalnu energetsku podršku (eng. TheEuropeanLocal Energy Assistancefacility) je inicijativa kojom se, koristeći sredstva programa Inteligentna energija u Europi, financira tehnička pomoć lokalnoj i regionalnoj samoupravi na području pripreme projekata obnovljive energije i energetske učinkovitosti. Radi se o instrumentu bespovratne pomoći koju su zajednički uspostavile Europska komisija i Europska investicijska banka (EIB).

Cilj
ELENA inicijative je podrška lokalnoj i regionalnoj samoupravi u poduzimanju investicija na području energetske učinkovitosti i obnovljive energije kroz tehničku pomoć potrebnu za pripremu cjelokupne projektne dokumentacije kako bi investicijski projekti koji se odnose na održive izvore energije i energetsku učinkovitost bili spremni za financiranje od strane Europske investicijske banke ili drugih financijskih institucija. Radi se dakle o troškovima koji se odnose na pripremu, provedbu i financiranje investicijskih projekata, poput studije izvedivosti i analize tržišta, strukturiranje programa, poslovni plan, revizija, priprema javnog natječaja i sl.
 

ELENA može pružiti potporu za razvoj investicijskih programa ili projekata u sljedećim područjima:

 • javne i privatne zgrade, uključujući socijalno stanovanje, javna i prometna rasvjeta, potpora poboljšanju energetske učinkovitosti (npr. obnavljanje zgrada na kojima se želi znatno smanjiti potrošnja energije (grijanje i električna energija), toplinska izolacija, učinkovitost sustava za hlađenje i provjetravanje, itd.)
 • integriranje izvora obnovljive energije u izgradnji okruženja (npr. solarni toplinski kolektori, biomasa)
 • investiranje u renoviranje, proširenje ili izgradnju novih mreža za centralno grijanje/hlađenje, uključujući mreže utemeljene na kombinaciji toplinske i električne energije (CHP)
 • javni prijevoz; potpora povećanju energetske učinkovitosti i integracija obnovljivih izvora energije (npr. visoka energetska učinkovitost autobusa, uključujući hibridne autobuse, električne ili nisko-ugljičnog pogonskog sustava; investicije s ciljem olakšavanja uvođenja električnih automobila; investicije za uvođenje novih energetski učinkovitijih koncepata za poboljšanje transporta tereta u urbanim područjima)
 • lokalna infrastruktura, uključujući inteligentne elektroenergetske mreže (smartgrids), IKT infrastrukturu za energetsku učinkovitost, infrastruktura za opskrbu vozila alternativnim gorivima, intermodalni promet

Sredstva se dodjeljuju po principu izravnih darovnica krajnjim korisnicima. Krajnji korisnici su lokalna i (područna) regionalna samouprava, odnosno javna tijela u njihovom vlasništvu koji nemaju kapaciteta sami pripremiti složene investicijske projekte u području energetske učinkovitosti i održivih izvora energije.

Potencijalni korisnici javljaju se direktno Europskoj investicijskoj banci putem
elektronske pošte gdje inicijalno iskazuju interes te prilažu kratak opis investicije (npr. vrsta ulaganja, očekivani investicijski troškovi, vremenski raspored odvijanja kao i opis te sadržaj potrebne tehničke pomoći odnosno konzultantskih usluga).
 

Potencijalni korisnici:

 • subjekti koji sudjeluju u programu moraju biti pravne osobe, javne ili privatne, sa sjedištem u jednoj od zemalja članica EU-a, zemljama EFTA-e (Norveška, Island i Lihtenštajn) i Hrvatskoj. Subjekti u ostalim zemljama kandidatkinjama, zemljama zapadnog Balkana te trećim zemljama imat će pravo sudjelovanja ovisno o ispunjavanju uvjeta za pristupanje programu. Pravo sudjelovanja također imaju međunarodne organizacije.


Kontakt:

Osoba nadležna za Program Unije: g. Alen Leverić, pomoćnik ministra

Osoba na provedbenoj razini: g. Domagoj Validžić
Tel: + 385 1 6109 579
E-mail: domagoj.validzic@mingorp.hr

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja