hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća COSME

Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME 2014.-2020.)
 
Upravljanje programom
 
Nadležno tijelo EK
 
Opća uprava za poduzetništvo i industriju
 
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo poduzetništva i obrta
 
Za više informacija (korisne poveznice)
 
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
 
http://www.minpo.hr/default.aspx?id=520
   
 
COSME ima za cilj poticanje konkurentnosti europskih poduzeća. Ciljane skupine programa su mala i srednja poduzeća (MSP), sadašnji i potencijalni poduzetnici i poslovne organizacije za podršku poduzećima. Program će osigurati bolji pristup financiranju, pružiti  usluge podrške poslovanju i promicati poduzetništvo.
 
Ciljevi programa
 
  • olakšavanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP)
  • stvaranje okruženja koje je pogodno za stvaranje i rast gospodarstva
  • poticanje poduzetničke kulture u Europi
  • povećanje održive konkurentnosti EU tvrtki
  • pomaganje malim poduzećima da rade izvan svoje matične zemlje i poboljšanje njihovog pristupa tržištima
 
Aktivnosti:

1. Pristup financiranju za mala i srednja poduzeća kroz namjenske financijske instrumente
2. Enterprise Europe Network: Mreža poslovnih servisnih centara
3. Poduzetništvo
4. Poboljšanje okvirnih uvjeta za konkurentnost poduzeća i razvoj politika
5. Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća
 
Struktura programa:

 1. Financijski instrumenti namijenjeni su tvrtkama u različitim fazama njihovog životnog ciklusa: stvaranje, širenje i poslovni i transferi.
 
  • Instrument kapital za rast (Equity Facility for Growth) će pružiti rizični kapital poduzećima, posebice u svojoj fazi rasta.
  • Instrument za garancije zajmova (Loan Guarantee Facility) će pokrivati kredite do 150.000 eura, te će biti na raspolaganju za sve vrste malih i srednjih poduzeća.
Europski investicijski fond  u suradnji s financijskim institucijama u različitim državama članicama će upravljati ovim instrumentima.
 
2. Enterprise Europe Network je "one-stop-shop" za poslovne potrebe malih i srednjih poduzeća u EU i šire. Ona okuplja više od 600 organizacija za potporu poduzećima iz preko 60 zemalja, uključujući gospodarske i industrijske komore, tehnološke centre ili razvojne agencije.

EEN pruža tvrtkama informacije i niz kvalitetnih i besplatnih poslovnih podrška kako bi ih učinila konkurentnijima, kao npr.:

• Besplatne informacije, upute i prilagođena pomoć za EU fondove, uključujući i područje istraživanja i inovacija.
• Potpora za partnerstva malih i srednjih poduzeća, posebice za prekogranične aktivnosti.
 
3. Potpora će se dati za poticanje trans-nacionalnih mreža, za razmjenu dobre prakse i utvrđivanje mogućnosti za širenje poslovnih aktivnosti.

Široki raspon konkretnih akcija će se organizirati svake godine u EU za potporu malim i srednjim poduzećima ili za određene ciljne skupine, kao što su mladi i žene poduzetnice. Uspostavljene inicijative poput Tjedna malog i srednjeg poduzetništva i Mreže žena poduzetnica će biti nastavljene. Mobilnost i razmjena za poduzetnike će se održavati i proširivati.
 
4. Analitički rad će se poduzeti kako bi se olakšalo „evidence-based“ stvaranje politike od strane nacionalnih i regionalnih donosioca politika. Takav rad uključuje prikupljanje i analizu podataka o izvedbi i politikama država članica i regija, kao i drugim gospodarstvima, ali i studije o najnovijim trendovima i razvoju u pojedinim sektorima u europskim i svjetskim tržištima. Primjeri uključuju godišnje EU izvješće o konkurentnosti i analize o smanjenju administrativnog opterećenja u EU zakonodavstvu koje se odnosi na mala i srednja poduzeća.

Broj skupova i drugih javnih događanja će se organizirati kako bi se okupila i širila sektorska znanja, obavijestili kreatori politike, i dali prijedlozi o novim politikama koje bi povećale koherentnost i suradnju između politika zemalja članica EU za poticanje poduzetništva.
 
5. COSME program će pružiti podršku malim i srednjim poduzećima kako bi se olakšalo širenje poslovanja na jedinstvenom tržištu EU-a te na tržištima izvan EU-a. Međunarodna poslovna suradnja će se poticati, posebice, kako bi se smanjila razlika u regulatornom i poslovnom okruženju, između EU i njezinih glavnih trgovinskih partnera. Besplatne usluge će se nastaviti, kao npr. usluge koje nudi IPR Helpdesk za Kinu, usluge koje pomažu u upravljanju pravom intelektualnog vlasništva i srodnim pitanjima u toj zemlji.
 
Glavni korisnici:
 
  • Poduzetnici, posebice u malim i srednjim poduzećima, će imati koristi od lakšeg pristupa financiranju za razvoj, konsolidaciju i rasta njihovih poduzeća.
  • Građani koji žele postati samozaposleni i susreću se s poteškoćama u uspostavi vlastitih poduzeća, primjerice mladi i žene poduzetnice.

Tijela država članica (na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) biti će bolje asistirana u njihovim nastojanjima da razrade i provedu učinkovite reforme politika. Konkretno, oni će imati koristi od EU​​-širokih pouzdanih podataka i statistike, najbolje prakse i financijske potpore za testiranje i povećanje razmjera održivih rješenja za poboljšanje globalne konkurentnosti.

Natječaji:

Objavljene natječaje možete pronaći na: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=520
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja