hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Do 16. srpnja 2015. javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš za Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Do 16. srpnja 2015. javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš za Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.
Otvorene su javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).
 
Pozivamo vas da pogledate nacrt studije Strateške procjene utjecaja na okoliš (engl. Draft SEA report), aneks dokumenta, ne-tehnički sažetak na hrvatskom jeziku te nacrt programskog dokumenta za Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. Budući da se radi o programu prekogranične suradnje, konzultacije se obavljaju na engleskom jeziku.
 
Vaše komentare na navedene dokumente na engleskom jeziku možete dostaviti na adresu e-pošte mislav.kovac@mrrfeu.hr do 16. srpnja 2015. godine.

 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja