hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Do 22. rujna 2014. javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš za Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.

Do 22. rujna 2014. javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš za Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.
Otvorene su javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).

Pozivamo vas da pogledate nacrt studije Strateške procjene utjecaja na okoliš (engl. Draft SEA report), uključujući ne-tehnički sažetak na engleskom i hrvatskom jeziku te nacrt programskog dokumenta za Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020. Budući da se radi o programu transnacionalne suradnje u kojem sudjeluje 8 država (4 članice Europske unije i 4 nečlanice), konzultacije se obavljaju na engleskom jeziku.
 
Vaše komentare na navedene dokumente na engleskom jeziku možete dostaviti na adresu e-pošte adrion@regione.emilia-romagna.it do 22. rujna 2014. godine.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja