hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Do 30. lipnja 2014. javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije za Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.

Do 30. lipnja 2014. javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije za Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.
U novom programskom razdoblju Europske unije (2014. – 2020.), osnažena je uloga ex-ante evaluacije, najviše zbog snažne orijentacije kohezijske politike prema učinkovitom doprinosu trima prioritetima Strategije 2020., tj. pametnom, održivom i uključivom rastu te povezanim ciljevima. U skladu s navedenim, Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi (engl. Common Provisions Regulation), br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine, kojom se utvrđuju zajedničke odredbe Europskog regionalnog razvojnog fonda, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog pomorskog i ribarskog fonda, te kojom se utvrđuju opće odredbe Europskog regionalnog razvojnog fonda, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog pomorskog i ribarskog fonda i ukinute regulative Vijeća (EK) br. 1083/2006 zahtijeva da se ex-ante evaluacija napravi za svaki program, kako bi poboljšala njegovu kvalitetu i dizajn koji također moraju potvrditi da se ciljevi i svrha programa mogu dostići. Kada je to primjenjivo, ex ante evaluacija može ugraditi zahtjev da se napravi strateška procjena o utjecaju na okoliš u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).
 
U okviru dokumenta iz postupka određivanja sadržaja studije sljedeće informacije su pružene za odluku vezanu uz područje djelovanja:
 
Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.*
 
Dana 6. listopada 2011. godine Europska komisija je usvojila nacrt zakonodavnog paketa za kohezijsku politiku za razdoblje 2014. – 2020. prema kojem se europska teritorijalna suradnja nastavlja te čak i osnažuje kao odvojen kohezijski cilj. Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020. zamišljen je kao novi transnacionalni program, koji bi trebao doprinijeti provedbi EU strategije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).
 
Geografski okvir za stratešku procjenu utjecaja na okoliš
 
Prema prijedlogu Europske komisije program obuhvaća 4 države članice Europske unije (Grčka, Hrvatska, Italija, Slovenija) te 4 države kandidatkinje za članstvo (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) te se u potpunosti poklapa s područjem koje obuhvaća buduća EU strategije za jadransko-jonsku regiju.
 
Proces pripreme programa započeo je u rujnu 2013. godine. Ulogu Upravljačkog tijela Programa preuzela je regija Emilia-Romagna u Italiji.

Vremenski okvir za strateške procjene utjecaja na okoliš
 
Vremenski okvir strateške procjene utjecaja na okoliš – za one razvojne trendove koji su povezani s očekivanim stanjem okoliša i mogućim utjecajem na okolišna pitanja – je programsko razdoblje 2014.- 2020. te dodatne dvije godine provedbe Programa.
 
Mišljenje na dokument iz postupka određivanja sadržaja studije (engl. Scoping Report)
 
Pozivamo vas da pogledate nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja studije (engl. Scoping Report) koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji. Budući da se radi o programu transnacionalne suradnje u kojem sudjeluje 8 država (4 članice Europske unije i 4 nečlanice), dokumenti se objavljuju na engleskom jeziku.

Vaše komentare na navedeni dokument na engleskom jeziku možete dati putem linka http://goo.gl/xJ0ra6 do 30. lipnja 2014. godine.
 
 
*Nacrt programskog dokumenta nismo u mogućnosti dostaviti na očitovanje s obzirom da navedeni još nije pripremljen.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja