hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Do 30. lipnja 2014. javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije za Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020.

Do 30. lipnja 2014. javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije za Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020.
Otvorene su javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije koja će predstavljati temelj za stratešku procjenu utjecaja na okoliš budućeg Programa transnacionalne suradnje Dunav u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).

Pozivamo vas da pogledate nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja studije (engl. Scoping Report) koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji uključujući sažetak na engleskom i hrvatskom jeziku te nacrt programskog dokumenta za Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. Budući da se radi o programu transnacionalne suradnje u kojem sudjeluje 14 država (9 članica Europske unije i 5 nečlanica), konzultacije se obavljaju na engleskom jeziku.
 
Vaše komentare na navedene dokumente na engleskom jeziku možete dostaviti na adresu e-pošte danube@nth.gov.hu do 30. lipnja 2014. godine.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja