hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Do 5. rujna 2014. javne konzultacije u vezi Strateške studije o utjecaju na okoliš za Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014. – 2020.

Do 5. rujna 2014. javne konzultacije u vezi Strateške studije o utjecaju na okoliš za Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014. – 2020.
Otvorene su javne konzultacije u vezi sa Strateškom studijom o utjecaju na okoliš koja će predstavljati temelj za stratešku procjenu utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).
 
Pozivamo vas da pogledate nacrt Strateške studije o utjecaju na okoliš (engl. SEA Report) uključujući ne-tehnički sažetak programa na engleskom i hrvatskom jeziku te nacrt programskog dokumenta Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.
 
Vaše komentare na navedene dokumente možete dostaviti putem sljedećeg linka http://goo.gl/9P4ZeQ do 5. rujna 2014. godine.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja