hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Donesen je Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine

Donesen je Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je 15. rujna 2017. donijelo Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine. Temeljem ovog Programa dodjeljivat će se potpore za projekte ulaganja za razvoj luka otvorenih za javni promet koje su osnovane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama kojima upravljaju lučke uprave na čijem se teritoriju luka nalazi. Ulaganja su predviđena s ciljem integracije hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i svladavanja ključne prepreke za lokalni gospodarski rast odnosno otocima postupno pružati održive i moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine i time poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama u skladu sa Specifičnim ciljem 7ii1 Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike.

Potpore temeljem ovog Programa se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 7 – Povezanost i mobilnost, Investicijski prioritet 7ii – Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometnih sustava sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimedijalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti, Specifični cilj 7ii1 Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike.  

Objava poziva iz navedenog Programa se očekuje kroz mjesec dana, potpore će se dodjeljivati do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Više o Programu saznajte ovdje.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja