hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Edukativne aktivnosti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) zaduženo je za sveukupnu koordinaciju informativnih i obrazovnih aktivnosti o korištenju EU fondova. Svrha koordinacije je osiguranje pravovremene podrške i jačanja postojećih kapaciteta državne i javne uprave, jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, nevladinih organizacija, znanstvenog sektora i dr. u aspektima ključnim za uspješno korištenje EU sredstava.

Obrazovne module o EU fondovima održavaju: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, te certificirani regionalni koordinatori, odnosno županijske razvojne agencije.


Pozivamo Vas da pretražite postojeće edukacije kako biste se educirali o područjima vašeg interesa i nadogradili svoje znanje o EU fondovima.


U nastavku možete preuzeti:

Godišnji provedbeni plan izobrazbe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2017. godinu*

* Datumi održavanja izobrazbe navedeni u tablici su indikativni i podložni su promjenama ovisno o raspoloživosti predavača i dvorane za predavanje.

 

   

 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja