hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

ESI fondovi 2014.-2020.

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.
 
Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.
 


Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (usvojen 12. prosinca 2014.) i Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (usvojen 17. prosinca 2014.), temeljem kojih se može započeti s korištenjem dodijeljenih sredstava, usvojeni su među prvom trećinom operativnih programa država članica Europske unije.
 

ESI fond

Alokacija (EUR)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
4.321.499.588
Kohezijski fond
2.559.545.971
Europski socijalni fond (ESF)
1.516.033.073
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
2.026.222.500
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)
252.643.138

UKUPNO

10.675.944.270

Raspodjela alokacije iz ESI fondova za RH 2014.-2020.
 

Više informacija...

Strategija Europa 2020 (.pdf)
- prikazuje zajedničke ciljeve Europske unije u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Position paper: Position Paper Croatia 2014-20 (.pdf),  HR PP launch event (.ppt)

SPORAZUM O PARTNERSTVU  - opisuje način na koji će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva EU (usvojen 30. listopada 2014.)
PRILOZI Sporazum o partnerstvu

 
OPERATIVNI PROGRAMI 2014. - 2020.

- predstavljaju okvir za korištenje dodijeljenih sredstava iz ESI fondova

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA PROVEDBU ESI FONDOVA U RH U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
 

PRAVILNICI O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Indikativni godišnji plan objave natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja