hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

EU s gotovo 85 milijuna kuna sufinancira projekt odvodnje i pročišćavanja u Vodicama i Tribunju

EU s gotovo 85 milijuna kuna sufinancira projekt odvodnje i pročišćavanja u Vodicama i Tribunju
Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, gradonačelnica Vodica, načelnik općine Tribunj te direktor šibenskog komunalnog poduzeća Vodovod i odvodnja potpisali su danas u Vodicama ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovore o sufinanciranju te ugovore o partnerstvu za infrastrukturni projekt iz područja voda „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima“.
 
Ukupna procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi 141.230.488 kuna (s PDV-om), dok ukupan iznos prihvatljivih troškova projekta iznosi 114.622.022 kuna (bez PDV-a) s tim da će konačan iznos vrijednosti cijelog projekta biti poznat tek nakon provedbe svih postupaka nabave, te nakon konačnog dovršetka  projekta. Europska unija sufinancira ovaj projekt sa 73,85 % odnosno 84.646.067 kuna.
 
Aglomeraciju Vodice-Tribunj-Srima čine gusto naseljeno područje dijela grada Vodica te općine Tribunj, sa znatnim dijelom turizma i manjim udjelom industrije. Iako je trenutna pokrivenost ovog područja vodoopskrbnom mrežom visokih 90 %, riječ je o zastarjeloj vodovodnoj mreži sa velikim gubicima, ponegdje čak i do 50 %.
 
Situacija s javnom odvodnjom je nepovoljnija što se ogleda i u vrlo niskom postotku priključenosti na kanalizacijsku mrežu (oko 29 %). U naseljima unutar i izvan aglomeracije ne postoji funkcionalni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, što predstavlja stalnu opasnost od trajne pojave onečišćenja priobalnog mora te pogoršanja kakvoće mora na morskim plažama. Ovakva situacija utječe i na niski sanitarni standard stanovnika te smanjuje mogućnost razvoja turističke djelatnosti.  
 
Procjenjuje se kako će prva faza projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima“ biti provedena do kraja 2017. godine te da će se njegovim dovršenjem postići poboljšanje kvalitete vode, bolje i sigurnije funkcioniranje sustava vodoopskrbe za postojeće, priključene korisnike te povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje (na 54 %). Glavne aktivnosti te prve faze uključuju:
  • Izgradnju kanalizacijskog sustava razdjelnog tipa dužine 14.465 m na području naselja Vodice (769 m sa zajedničkim podmorskim ispustom) i Tribunj (3.539 m),
  • Izgradnju tri crpne stanice, dvije u Vodicama i jedna u Tribunju.
  • Pročišćavanje otpadnih voda u središnjem uređaju kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika
  • Sanaciju odnosno rekonstrukciju vodovoda ukupne duljine 4.308 m.
Očekuje se kako će realizacija projekta osigurati i preuzimanje mulja iz malih uređaja septičkih i sabirnih jama s cjelokupnog područja grada Vodice te općine Tribunj. Uz zdravlje ljudi i  očuvanje okoliša, ovaj projekt doprinijet će povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva, poboljšanju uvjeta za turistički razvoj na širem području aglomeracije ali i usklađivanju vodnog gospodarstva na području aglomeracije s domaćim i EU propisima.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja