hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

EU s preko 65 milijuna kuna sufinancira projekt vodoopskrbe Osijeka i okolnih općina

EU s preko 65 milijuna kuna sufinancira projekt vodoopskrbe Osijeka i okolnih općina
Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, gradonačelnik Osijeka, načelnici općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo i Šodolovci te direktor komunalnog poduzeća Vodovod Osijek potpisali su danas ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovore o sufinanciranju te ugovore o partnerstvu za infrastrukturni projekt iz područja voda „Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“.
 
Ukupna procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi 108.748.750 kuna (s PDV-om), dok ukupan iznos prihvatljivih troškova projekta iznosi 86.999.000 kuna (bez PDV-a) s tim da će konačan iznos vrijednosti cijelog projekta biti poznat tek nakon provedbe svih postupaka nabave, te nakon konačnog dovršetka  projekta. Europska unija sufinancira ovaj projekt sa gotovo 75 % odnosno sa 65.066.268 kuna.
 
Projekt regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek ima za cilj unaprjeđenje u području vodoopskrbe i pripremi pitke vode na području grada Osijeka, te u općinama Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo i Šodolovci. Provedba projekta započet će ove godine a planirani završetak očekuje se 2018. godine.
 
Aktivnosti u sklopu projekta uključuju proširenje i rekonstrukciju distributivnog sustava vodoopskrbe te proširenje uređaja za obradu pitke vode na području općine Erdut s ciljem uklanjanja arsena iz vode. Sustav vodoopskrbe na području Osijeka i spomenutih općina trenutno pokriva oko 126 tisuća stanovnika, no s velikim razlikama u razini priključenosti pa dok grad Osijek ima 99 %-tnu pokrivenost, stanovništvo na području općine Šodolovci uopće nije priključeno na sustav vodoopskrbe. Uz velike razlike u priključenosti, ovim će se projektom riješiti i problem gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, koji se kreću od 40 % u gradu Osijeku do čak 70 % u općini Erdut.
 
Dovršenjem ovog projekta postići će se, uz bolju i sigurniju vodoopskrbu za korisnike, povećanje priključenosti na sustav javne vodoopskrbe do gotovo 99 % na cijelom području obuhvata projekta. Time će ovaj projekt doprinijeti boljem zdravlju i kvaliteti života lokalnog stanovništva ali i očuvanju okoliša, poboljšanju uvjeta za turistički razvoj na širem području Osijeka te usklađivanju vodnog gospodarstva na području aglomeracije s domaćim i EU propisima, posebice s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja