hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Europa za građane

Upravljanje programom
Nadležno tijelo EK

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA))
 
Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove

(Directorate-General for Migration and Home Affairs - DG HOME)
 
Nacionalna kontakt točka Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
web: http://udruge.vlada.hr
 
e-mail: 
europazagradane@udruge.vlada.hr
e-mail: info@udruge.vlada.hr
 
Za više informacija (korisne poveznice)
 
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
 
https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/programi-eu-za-razvoj-civilnog-drustva/europa-za-gradjane/154
   
 
Program Europa za građane koji je od listopada 2007. otvoren i za Hrvatsku, jedan je od programa Europske unije koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje Unija usvaja s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa u različitim područjima vezanim zajedničkim politikama. Programi europske unije prvenstveno su namijenjeni zemljama članicama EU, no otvoreni su i za zemlje koje su u procesu pristupanja za članstvo u Uniji.
 
Svrha i glavni ciljevi ovog programa:
  • pridonijeti razumijevanju građana o EU, njenoj povijesti i raznolikosti,
  • poticati europsko građanstvo i poboljšati uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini EU,
  • povećati svijest o zajedničkoj povijesti i vrijednostima,
  • poticati demokratsko sudjelovanje građana na razini EU, razvijajući razumijevanje građana o procesu kreiranja politike EU i promicanjem mogućnosti za društveni i interkulturalni angažman i volonterstvo na razini EU.

Specifični ciljevi programa:

- podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti te cilja Unije koji se odnosi na promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža,
- poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini Unije, razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanje društvenog i međukulturalnog angažmana i volontiranja na razini Unije.
 
Struktura programa:

Program se ostvaruje kroz sljedeće linije:
  • Europsko sjećanje
  • Demokratski angažman i umreženost
  • Operativna potpora
 
Aktivnosti:

Cjelina 1. - Europsko sjećanje: podizanje svijesti o zajedničkoj povijesti, vrijednostima i ciljevima EU
Prioriteti: uzroci totalitarnih režima i drugi ključni momenti u suvremenoj europskoj povijesti
Prioriteti za 2014. godinu:
·         100. godišnjica od početka Prvog svjetskog rata,
·         25. godišnjica od pada Berlinskog zida,
·         10 godina od proširenja Europske unije na središnju i istočnu Europu.
 
Cjelina 2. - Demokratski angažman i građansko sudjelovanje: poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini EU
Aktivnosti koje se podupiru:
- Bratimljenje gradova
- Mreže gradova
- Projekti civilnog društva
Prioriteti za 2014.godinu:
·       izbori za Europski parlament 2014. i sudjelovanje građana u demokratskom životu Europe,
·       rasprave o budućnosti EU.
 
Glavni korisnici:
Javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnošću.
Program je otvoren za 28 zemalja članica Europske unije, te zemljama kandidatkinjama, potencijalnim kandidatima i  EFTA zemljama potpisnicama ugovora o Europskom gospodarskom prostoru pod uvjetom da su potpisali Memorandum o razumijevanju s Europskom komisijom.
 
Partneri:
Javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnošću.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja