hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Gotovo 120 milijuna kuna za bolju odvodnju i vodoopskrbu Virovitice i okolnih općina

Gotovo 120 milijuna kuna za bolju odvodnju i vodoopskrbu Virovitice i okolnih općina
Zagreb, 13. travnja 2015. – Direktor komunalnog poduzeća „Virkom“ iz Virovitice Damir Marenić predao je danas generalnom direktoru Hrvatskih voda Ivici Plišiću te pomoćniku ministra poljoprivrede za vodno gospodarstvo Draženu Kurečiću aplikacijske pakete za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“ koji za cilj ima unaprijediti sustav odvodnje i vodoopskrbe na području grada Virovitice, te u općinama Špišić Bukovica i Lukač.
 
Projekt koji će započeti ove godine te biti dovršen 2017. godine, ukupne je procijenjene vrijednosti 119.251.523,00 kuna (bez PDV-a ) a u njegovom sufinanciranju Europska unija sudjeluje sa 71 posto sredstava.
 
Aktivnosti u sklopu projekta uključuju:
 
  1. radove na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda:
  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 25.000 ES
  • Izdvajanje komunalnih otpadnih voda s industrijskog UPOV-a tvornice šećera VIRO d.d.
  • Rekonstrukcija 1.010 m gravitacijskih cjevovoda mješovitog sustava odvodnje
  • Izgradnja novih 5.789 m gravitacijskih kolektora, kišnog preljeva, retencijskog bazena i 3 crpne stanice
  • Proširenje sustava na područje rubnih dijelova aglomeracije izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje s novih 28.952 m gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te 10 crpnih stanica
 
  1. radove na sustavu vodoopskrbe:
  • Kontrola gubitaka kroz izgradnju 14 mjerno-regulacijskih okana
 
Uz buduće pročišćavanje otpadnih voda u skladu s hrvatskim i europskim propisima, ovaj će projekt u gradu Virovitici i okolnim općinama omogućiti proširenje jedinstvenog sustava odvodnje te smanjenje izravnog upuštanja neobrađenih otpadnih voda u površinske vode kao i zaštitu prirodne raznolikosti i biološkog sustava na tom području, posebice nakon intenzivnih oborina.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja