hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Gotovo 200 milijuna kuna iz EU fondova za očuvanje i razvoj prirodne baštine u Hrvatskoj

Gotovo 200 milijuna kuna iz EU fondova za očuvanje i razvoj prirodne baštine u Hrvatskoj
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je natječaj pod nazivom „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, kroz koji je osigurano 196 milijuna kuna za projekte koji će doprinijeti gospodarskom, kulturnom i turističkom razvoju odredišta prirodne baštine u Hrvatskoj.
 
Provedba projekata obuhvaća ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu, edukativne i interpretativne sadržaje te programe za posjetitelje, a sve kako bi se osiguralo povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te broja posjetitelja odredišta prirodne baštine. Projekti moraju biti usmjereni i na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti.
 
„Ulaganje u održivi razvoj prirodne baštine otvara brojne prilike za gospodarski, društveni i turistički razvoj, prvenstveno na lokalnoj i regionalnoj razini. Osigurali smo gotovo 200 milijuna kuna iz EU fondova kako bi omogućili uspostavu boljeg sustava upravljanja prirodnom baštinom i tako doprinijeli održivom društveno-gospodarskom razvoju na razini cijele države“, izjavila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac.
 
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2 milijuna kuna, dok je najviši iznos koji se može dodijeliti 20 milijuna kuna.
 
Sredstva su osigurana u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Na natječaj su mogu javiti javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojima je osnivač jedinica područne i/ili lokalne samouprave, jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za ulaganja u zaštićeno područje. Projekt je moguće prijaviti u suradnji s partnerima, odnosno s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, organizacijama civilnog društva, regionalnim razvojnim agencijama i uredima turističke zajednice.

Više informacija o ovom natječaju dostupno je na poveznici:
http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1316
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja