hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Gotovo milijarda kuna iz EU fondova ulaže se u poboljšanje studentskog smještaja

Gotovo milijarda kuna iz EU fondova ulaže se u poboljšanje studentskog smještaja
U Republici Hrvatskoj samo 6,69 % studenata živi u studentskim domovima dok je prosjek na razini Europske unije 17%. Godišnje oko 4500 studenata koji  su  podnijeli  zahtjev  za  studentski  smještaj  i ispunili  kriterije, nisu dobili mogućnosti koristiti smještaj  zbog  nedovoljnih  kapaciteta.  Nekoliko  studija  ukazuje  da  samo  59 %  svih studenata upisanih na institucije visokog obrazovanja u Hrvatskoj uspješno završi svoj studij dok 41 % studenata  prekine  studij,  uglavnom  u  ranim  fazama  studiranja i najčešće zbog nedostatka sredstava za studiranje.
 
Doprinijeti smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju, jedan je od ciljeva koji Republika Hrvatska nastoji ostvariti uz pomoć europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju od 2014. do 2020.
 
U tu svrhu raspisan je poziv „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“ ukupne vrijednosti 934 milijuna kuna kroz koji se dodjeljuju bespovratna sredstva za izgradnju nove infrastrukture studentskih domova te za rekonstrukciju i modernizaciju postojeće infrastrukture. Europska unija sufinancira 85% prihvatljivih troškova dok se ostatak sufinanciran nacionalnim sredstvima.
 
Ulaganje u mlade ljude i u njihovo znanje kroz poboljšanje uvjeta studiranja i studentskog standarda prepoznali smo kao jednu od najvažnijih aktivnosti za izgradnju društva temeljenog na znanju te dugoročan i održiv razvoj naše domovine. Naporno smo radili kako bi u što kraćem roku ocijenili pristigle projektne prijave, potpisali ugovore i započeli s provedbom projekata koji će studentima osigurati bolje uvjete studiranja“ izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.
 
Do sada su u okviru ovog poziva potpisani ugovori s osam korisnika, a njihova ukupna vrijednost iznosi 987.932.795,28 kuna.
 
Naziv projekta Korisnik Datum potpisa ugovora Ugovorena vrijednost projekta (HRK)
Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje Sveučilište u Zagrebu 8.3.2016. 299.958.707,03
Rekonstrukcija zgrade studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4, Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 8.3.2016. 13.510.000,00
Izgradnja studentskog doma u Virovitici Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici Virovitica 29.3.2016. 19.373.876,98
Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza (TRIS) Sveučilište u Rijeci 7.4.2016. 178.629.017,85
Sveučilišni kampus Varaždin, faza III - Studentski dom s pratećim sadržajima Sveučilište u Zagrebu 15.4.2016. 142.269.118,42
Uključivo studiranje Međimursko veleučilište u Čakovcu 29.6.2016. 8.992.075,00
Kompleks studentskoga doma Sveučilišta u Dubrovniku Sveučilište u Dubrovniku 6.7.2016. 150.900.000,00
Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 12.7.2016. 174.300.000,00
 
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja