hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Edukacije i radionice za 2015. godinu
 
Edukacije koje Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada planira provesti do kraja 2015. godine

Vanjski edukatori:

Naziv edukacije :„Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014. – 2020.“ 
3 dana (15 sati) – eu – projekti: Ariana Vela, Ana Pavičić Kaselj i Niko Letilović
23., 25. i 28. rujna 2015.

Kratki opis:
Cilj edukacije je upoznavanje s dostupnim mogućnostima financiranja za razdoblje 2014. – 2020. specifično za Grad Zagreb.
Dnevni red (Program edukacije):
 • Uvod u politike i prioritete EU u razdoblju 2014. – 2020.
 • Pregled fondova EU i programa Unije u razdoblju 2014. – 2020.
 • Upoznavanje s ESI fondovima
 • Uvid u natječaje i uvjete prijave
 • Primjer natječaja i pregled natječajne dokumentacije
 • Konkretni primjeri uspješno provedenih projekata
 • Metodologija pisanja projekata za strukturne fondove
 • Prikaz osnovnih alata i tehniku za pripremu projekata
 • Pitanja i odgovori
   
  Tko se može prijaviti:
  U edukaciju će, uz  djelatnike Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, biti uključeni i djelatnici Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o., te djelatnici drugih upravnih tijela Grada Zagreba (Ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Gradskog ureda za poljoprivredu, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za financije i dr.) te drugi relevantni dionici prema iskazanom interesu.
  Sudionici će se pozivati putem poziva, a zainteresirani će se prijaviti putem e-maila.
   
Naziv edukacije „Javna nabava u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova“ 
3 dana (15 sati) – Ecorys Hrvatska d.o.o.: Maja Hranilović
19., 21. i 22. listopada 2015.

Kratki opis:
Cilj edukacije je upoznati polaznike s načelima, metodama i primjenom javne nabave u Republici Hrvatskoj.
 
Dnevni red (Program edukacije):
 • Upoznavanje s dijelovima ugovora
 • Kriteriji za prihvatljivost troškova
 • Vrste nabave
 • Procedure nabave za usluge, robe i radove
 • Izrada natječajne dokumentacije
 • Proces ocjenjivanja ponuda
 • Praćenje provedbe i izvještavanje
Tko se može prijaviti:
U edukaciju će, uz  djelatnike Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, biti uključeni i djelatnici Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o., te djelatnici drugih upravnih tijela Grada Zagreba (Ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Gradskog ureda za poljoprivredu, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za financije i dr.) te drugi relevantni dionici prema iskazanom interesu.
Sudionici će se pozivati putem poziva, a zainteresirani će se prijaviti putem e-maila.


Naziv edukacije „Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova“
3 dana (15 sati) – Logička matrica d.o.o poslovno savjetovanje: Renata Šeperić Petak
1., 2. i 5. listopada 2015.
 
Kratki opis:
Cilj edukacije je upoznavanje polaznika s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, u cilju poboljšanja financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način.
Edukacija će biti  skrojena specifično za djelatnike gradskih upravnih tijela Grada Zagreba koji rade na pripremi i provedbi EU projekata te djelatnika koji se bave isključivo financijskim dijelom projekta. Posebni naglasak također biti će stavljen na povezivanje proračuna Grada Zagreba  s projektima. Polaznici će biti upoznati kako pripremiti i voditi projekt da bi revizija bila uspješna.
Dnevni red (Program edukacije):
 
 • Priprema i provedba EU projekata
 • Sustav financijskog upravljanja
 • Povezivanje potencijalnih projekata sa proračunom Grada
 • Administrativno, financijsko i tehničko upravljanje projektom
 • Specifičnosti izrade sadržajnih i financijskih izvješća s obzirom na pojedine programe
 • Računovodstveno praćenje projekta i knjiženje poslovnih dogaĎaja u sklopu projekta
 • Komunikacija između vođe projekta i računovođe projekta
 • Priprema zahtjeva za financiranjem i dinamika isplate
 • Revizija projekta
 • Česte nepravilnosti.
 
Tko se može prijaviti:
U edukaciju će, uz  djelatnike Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, biti uključeni i djelatnici Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o., te djelatnici drugih upravnih tijela Grada Zagreba (Ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Gradskog ureda za poljoprivredu, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za financije i dr.) te drugi relevantni dionici prema iskazanom interesu.
Sudionici će se pozivati putem poziva, a zainteresirani će se prijaviti putem e-maila.


Naziv edukacije „Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata“
2 dana (10 sati) – eu-projekti: Ariana Vela, Ana Pavičić Kaselj i Niko Letilović
12. i 14. listopada 2015.
 
Kratki opis:
Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata specifično za Grad Zagreb uz Strategiju razvoja urbanog područja i ITU. Strateško planiranje je pristup koji obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata kao što su strategije, programi i projekti koji se koriste u upravljanju javnom upravom, a koje se izrađuju za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike.
 
Dnevni red (Program edukacije):
 
 • Uvod u strateško planiranje
 • Pregled temeljnih strateških dokumenata EU
 • Pregled temeljnih strateških dokumenata RH
 • Usklađenost projekta sa strateškim dokumentima
 • Horizontalna pitanja
 • Priprema projekata prema strateškim dokumentima
 • Metodologija pripreme projekta te usklađivanje sa strateškim dokumentima
 • Pitanja i odgovori
 
Tko se može prijaviti:
U edukaciju će, uz  djelatnike Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, biti uključeni i djelatnici Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o., te djelatnici drugih upravnih tijela Grada Zagreba (Ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Gradskog ureda za poljoprivredu, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za financije i dr.) te drugi relevantni dionici prema iskazanom interesu.
Sudionici će se pozivati putem poziva, a zainteresirani će se prijaviti putem e-maila.


Naziv edukacije„Državne potpore i EU fondovi“
1 dan (6 sati) – Logička matrica d.o.o: Ivana Jurković Pišćević
4. studenog  2015.

Kratki opis:
Cilj edukacije je upoznavanje polaznika o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore.
 
Dnevni red (Program edukacije):
 
 • Uvodna riječ
 • Obuhvat i vrste državnih potpora
 • Državne potpore u RH
 • ESI fondovi i mogućnosti
 • Pravila o kompatibilnosti: Potpore male vrijednosti (De minimis potpore) i Opća Uredba o skupnim izuzećima (GBER) s naglaskom na regionalne (investicijske) potpore
 • Koje su posljedice državne potpore?
 • Europska unija i državne potpore
 • Pitanja i odgovori
 • Zaključna razmatranja
 
Tko se može prijaviti:
U edukaciju će, uz  djelatnike Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, biti uključeni i djelatnici Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o., te djelatnici drugih upravnih tijela Grada Zagreba (Ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Gradskog ureda za poljoprivredu, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za financije i dr.) te drugi relevantni dionici prema iskazanom interesu.
Sudionici će se pozivati putem poziva, a zainteresirani će se prijaviti putem e-maila.
 
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada:


Naziv edukacije „Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014. – 2020.“
3 jednodnevne edukacije- ukupno 3 dana (18 sati) - Jadranka Veselić Bruvo, Stjepan Kelčec Suhovec, Karolina Bui, Željka Pavlović, Matija Vuger
11. rujna, 16. listopada i 11. studenog 2015.
 
Kratki opis:
Cilj edukacije je upoznavanje s dostupnim mogućnostima financiranja za razdoblje 2014. – 2020. s posebnim naglaskom na specifičnosti Grada Zagreba te vlastita iskustva Ureda.
 
 Dnevni red (Program edukacije):
 
 • Institucionalni okvir za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.
 • Europski strukturni i investicijski fondovi
 • Pregled strateških dokumenata i prioritetnih područja ulaganja Republike Hrvatske u razdoblju 2014. - 2020.
 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
 • Prihvatljivost prijavitelja
 • Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
 • Programi EU, uz naglasak naObzor 2020
 • Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda
   
Tko se može prijaviti:
U edukaciju će, uz  djelatnike Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, biti uključeni i djelatnici Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o., te djelatnici drugih upravnih tijela Grada Zagreba (Ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Gradskog ureda za poljoprivredu, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za financije i dr.) te drugi relevantni dionici prema iskazanom interesu.
Sudionici će se pozivati putem poziva, a zainteresirani će se prijaviti putem e-maila.


Naziv edukacije „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova“
3 jednodnevne edukacije - 3 dana (18  sati) – Jadranka Veselić Bruvo, Stjepan Kelčec Suhovec, Karolina Bui, Željka Pavlović, Matija Vuger
14. rujna, 2. Studenog i 13.studenog  2015.
 
Kratki opis:
Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova, što uključuje npr. popunjavanje projektne dokumentacije, prijavnice i proračun projekta  s posebnim naglaskom na specifičnosti Grada Zagreba te vlastita iskustva Ureda.
Edukacija će uključiti i radionice o izradi projektnih prijedloga, izradi plana aktivnosti, izradi proračuna projektnog prijedloga te pregled natječajnih procedura.
Dnevni red (Program edukacije):
 • Uvod u sustav fondova; pregled programa i natječaja za financiranje projekata EU fondovima koji su otvoreni Hrvatskoj
 • Upoznavanje sa politikama EU, Strategijom EUROPA 2020 i tematskim ciljevima EU
 • Upoznavanje sa sustavom financiranja projekata kroz strukturne fondove i kohezijski fond
 • Usporedna analiza elemenata pretpristupnih i strukturnih fondova EU;
 • Način odabira projekata za financiranje;  tumačenje natječaja poziva za dostavu projektnih prijedloga, razumijevanje EU projekata na primjerima, što svaki projekt treba imati, kriteriji odabira projekata za financiranje
 • Uvod u izradu logičke matrice projekata; analiza u izradi projekata, koncept logičkog okvira, analiza dionika,  analiza problema, analiza ciljeva, analiza strategije, preduvjeti i pretpostavke; primjeri uspješno provedenih projekata u RH
   
  Tko se može prijaviti:
  U edukaciju će, uz  djelatnike Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, biti uključeni i djelatnici Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o., te djelatnici drugih upravnih tijela Grada Zagreba (Ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Gradskog ureda za poljoprivredu, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za financije i dr.) te drugi relevantni dionici prema iskazanom interesu.
  Sudionici će se pozivati putem poziva, a zainteresirani će se prijaviti putem e-maila.

Naziv edukacijeVještine upravljanja projektom - Project Management 

3 jednodnevne edukacije - 3 dana (18 sati) - Jadranka Veselić Bruvo, Stjepan Kelčec Suhovec, Karolina Bui, Željka Pavlović, Matija Vuger
21. rujna, 9. studenog i 25. studenog 2015.
 
Kratki opis:
Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima  s posebnim naglaskom na specifičnosti Grada Zagreba te vlastita iskustva Ureda.
 
Dnevni red (Program edukacije):
 
 • Uvod, definicije projekta i projektnog tima, upravljanje projektnim ciklusom
 • Upoznavanje sa projektima Grada Zagreba, tj. projektima koje je provodio/provodi Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 
 • Vremensko planiranje
 • Upravljanje ljudskim resursima, nepravilnostima, rizicima
 • Vježba (vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima)
 • Vježba (upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima)
   
  Tko se može prijaviti:
  U edukaciju će, uz  djelatnike Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, biti uključeni i djelatnici Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o., te djelatnici drugih upravnih tijela Grada Zagreba (Ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Gradskog ureda za poljoprivredu, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za financije i dr.) te drugi relevantni dionici prema iskazanom interesu.
  Sudionici će se pozivati putem poziva, a zainteresirani će se prijaviti putem e-maila.
 
Naziv edukacije „Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata“
3 jednodnevne edukacije – 3 dana (18 sati) - Jadranka Veselić Bruvo, Stjepan Kelčec Suhovec, Karolina Bui, Željka Pavlović Matija Vuger
16. rujna, 6. Studenog i 23. studenog 2015.
 
Kratki opis:
Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata, specifično za Grad Zagreb uz Strategiju razvoja urbanog područja i ITU. Strateško planiranje je pristup koji obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata kao što su strategije, programi i projekti koji se koriste u upravljanju javnom upravom, a koje se izrađuju za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike.
 
Dnevni red (Program edukacije):
 
 • Okvir za strateško planiranje na razini Europske unije te preduvjeti za financiranje programa i projekata iz fondova EU
 • Okvir za strateško planiranje razvoja županija i jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, specifično za Grad Zagreb (regulativa, institucije, trendovi)
 • Regionalna razvojna politika i izrada Županijske razvojne strategije: principi, formiranje radnih timovima, faze izrade
 • Metode i alati za izradu razvojnih dokumenata – strategija, programa i projekata (Osnovna analiza stanja i SWOT, identifikacija ključnih razvojnih problema i potreba i veza sa strateškim okvirom, Vizija razvoja: od SWOT analize do ciljeva i prioriteta, razrada prioriteta razvojne strategije, razrada konkretnih razvojnih mjera)
 • Provedba strategije i praćenje provedbe
 • Od mjera do projekata, izrada baze projekata koji se vežu uz strateške planove
 • Regionalni razvojni projekti
 • Povezivanje strateških planova i projekata s proračunom
 
Tko se može prijaviti:
U edukaciju će, uz  djelatnike Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, biti uključeni i djelatnici Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o., te djelatnici drugih upravnih tijela Grada Zagreba (Ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Gradskog ureda za poljoprivredu, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za financije i dr.) te drugi relevantni dionici prema iskazanom interesu.
Sudionici će se pozivati putem poziva, a zainteresirani će se prijaviti putem e-maila.
 

Edukacije i radionice u organizaciji Grada Zagreba - Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.

 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja