hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada - Edukacije i radionice tijekom 2015. godine

Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (PRAG i nacionalno zakonodavstvo)  

Cilj ove edukacije je ukazati na razliku između javne nabave po nacionalnom zakonodavstvu i javne nabave po PRAG-u,  protumačiti osnovne elemente javne nabave po PRAG-u i po domaćem Zakonu o javnoj nabavi te u praksi proći kroz osnovnu dokumentaciju po oba pravna izvora.

Tko se može prijaviti?
Regionalne agencije i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU

Cilj ove edukacije je upoznavanje polaznika s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole te s aktivnostima  koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao; poboljšanje financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način te usvajanje praktičnih alata za financijsko planiranje i upravljanje projektima.
Tko se može prijaviti?
Regionalne agencije i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

Cilj ove edukacije je upoznati ulogu studije predizvedivosti i studije izvedivosti u razvoju projekta za financiranje iz EU fondova; upoznati se s procesom izrade studije izvedivosti; razumjeti utjecaj investicijskih troškova, operativnih prihoda i operativnih troškova i faktora rizika na opravdanost projekta i stupanj sufinanciranja od strane EU fondova; razumjeti način evaluacije studije izvedivosti i osnovne analize troškova i koristi projekta te naučiti upravljati procesom odabira konzultanata i suradnjom s konzultantima.
Tko se može prijaviti?
Regionalne agencije i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Izrada studija utjecaja na okoliš

Cilj ove edukacije je upoznati se sa zakonskom regulativom iz područja okoliša u Hrvatskoj i EU; steći stručna znanja za izradu studije utjecaja na okoliš te upoznati se s postupcima i metodologijom izrade SUO.
Tko se može prijavit?
Regionalne agencije i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Natura 2000 i EU fondovi

Cilj ove edukacije je upoznati se s ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj; informirati se o EU regulativi Natura 2000; steći znanja o EU metodologiji izrade ocjena prihvatljivosti za Natura 2000 područja te steći znanja vezano za planiranje i provedbu investicijskih projekata unutar ekološke mreže Natura 2000.
Tko se može prijaviti?
Regionalne agencije i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Cilj ove edukacije je spoznati način kako funkcionira sustav EU fondova u Hrvatskoj i o tome kako će funkcionirati sustav u strukturnim fondovima u uvjetima članstva u EU te načinima kako mjeriti uspjeh EU fondova. Polaznici će se upoznati  s metodom upravljanja projektnim ciklusom, naučiti metodologiju kako se započinje projekt i što svaki EU projekt mora imati neovisno o vrsti pretpristupnog, strukturnog fonda ili programa Unije na koji se prijavljuje; razumjeti logičku matricu i naučiti raditi analize koje su potrebne da se stvori čvrsta osnova bilo kojeg kvalitetnog projekta; savladati izradu projektne aplikacije. Svaki polaznik će steći razumijevanje i vježbati razvijanje detaljnih aktivnosti projekta, napraviti analizu rizika i održivosti projekta i metodologiju provedbe te naučiti izraditi detaljni proračun projekta te shvatiti financijske tijekove (cash-flow) projekta u kasnijoj provedbi. Razumjeti će sufinanciranje i planiranje sredstava.
Tko se može prijaviti?
Regionalne agencije i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Vještine upravljanja projektom - Project Management

Edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima  s posebnim naglaskom na specifičnosti Grada Zagreba te vlastita iskustva Ureda.
Tko se može prijaviti?
Regionalne agencije i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova

Edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova, što uključuje npr. popunjavanje projektne dokumentacije, prijavnice i proračun projekta  s posebnim naglaskom na specifičnosti Grada Zagreba te vlastita iskustva Ureda.
Edukacija će uključiti i radionice o izradi projektnih prijedloga, izradi plana aktivnosti, izradi proračuna projektnog prijedloga te pregled natječajnih procedura.
Tko se može prijaviti?
Regionalne agencije i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Programi Europske unije

Edukacije je upoznavanje polaznika s načinom pristupanja i sudjelovanja u Programima Unije te predstavljanje Programa Unije u kojima Republika Hrvatska sudjeluje s naglaskom na programe u kojima sudjeluje Grad Zagreb.
Tko se može prijaviti?
Regionalne agencije i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova

Edukacije je pružiti osnovne informacije o uvjetima vidljivosti koje pred korisnike sredstava postavlja Europska komisija te osposobiti djelatnike za samostalnu provedbu aktivnosti iz područja informiranja i promidžbe s posebnim naglaskom na specifičnosti Grada Zagreba te vlastita iskustva Ureda u provođenju projekata sufinanciranim sredstvima EU.
Tko se može prijaviti?
Regionalne agencije i jedinice lokalne i regionalne samouprave.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja