hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Hrvatska – BiH

Područja prihvatljiva za financiranje

  • područje uz granicu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
  • Prihvatljivo područje: Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska. U Bosni i Hercegovini prihvatljivo područje obuhvaća 95 općina.
  • Pridruženo područje: Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Zagrebačka, Bjelovarsko-bilogorska i Primorsko-goranska te 16 općina  u Bosni i Hercegovini.

 

Područja ulaganja (Prioriteti i mjere)

Prioriteti Mjere
Stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora Razvoj zajedničke turističke ponude, Promicanje poduzetništva
Poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije
 
Zaštita okoliša
Poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnom području

 

Tko mogu biti korisnici?

Program je namijenjen neprofitnim organizacijama i institucijama koje u okviru prekograničnog projekta žele ostvariti suradnju s najmanje jednim prekograničnim partnerom iz susjedne države. Projektne aktivnosti moraju doprinositi ciljevima programa i njihovim prioritetima te se moraju odvijati u prihvatljivom području. Prijavitelji projekata obavezni su  sufinancirati projekt svojim vlastitim sredstvima.
Potencijalni korisnici trebaju pripadati jednoj od sljedećih kategorija: regionalna i lokalna javna uprava, javna tijela (fondovi, institucije, agencije), istraživačko-razvojne institucije, odgojno-obrazovne institucije, institucija zdravstvene skrbi, institucije za zaštitu prirode i kulturne baštine, lokalne i regionalne razvojne agencije, turističke zajednice i udruženja, privatni instituti osnovani radi zadovoljenja potreba od općeg interesa (kao što su obrazovni i istraživački instituti) sve dok rade na neprofitnoj osnovi, NVO, udruženja i zaklade/fondacije;
gospodarske/privredne komore, poljoprivredne, obrtničke i industrijske komore, klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe, poljoprivredna udruženja i zadruge, nacionalni i regionalni parkovi i parkovi prirode itd. 

Alokacija po programu i model sufinanciranja

Godišnja alokacija je 1.000.000 EUR po državi od čega 10% iznosa otpada na tehničku pomoć. Minimalne i maksimalne alokacije po projektu kreću se od 20.000-300.000 eura.
Projekti se financiraju do 85% bespovratnim sredstvima EU, dok sufinanciranje od strane korisnika iznosi najmanje 15%.
Hrvatski partneri sufinanciraju projekte vlastitim sredstvima, sredstvima partnera na projektu te sredstvima iz drugih izvora (drugi donatori, banke itd.).
U navedenim se programima koristi i metoda predfinanciranja od strane EU, prema kojoj korisnik bespovratnih sredstava dio sredstava (ovisno o njihovom iznosu i trajanju projekta) dobiva unaprijed.

Sustav provedbe

Sustav provedbe je „prijelazno upravljanje“, što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti isključivo hrvatsku alokaciju programa, a ugovor sklapaju s Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Prijava projekata

Projektni partneri, projektne ideje te pozivi na dostavu projektnih prijedloga mogu se pronaći na: www.mrrfeu.hr i www.cbc-cro-bih.net.
 

Kontakt:

Krunčica Rakić (Task Manager)
E-mail: kruncica.rakic@mrrfeu.hr
Tel: +385 1 6438 256
 
Normela Radoš (Voditeljica ZTT-a)
E-mail: head@cbc-cro-bih.net
Tel: +385 1 6391 974


 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja