hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Hrvatska osnažuje dobrosusjedske odnose kroz EU programe teritorijalne suradnje

Hrvatska osnažuje dobrosusjedske odnose kroz EU programe teritorijalne suradnje
Republika Hrvatska već dugi niz godina uspješno sudjeluje u programima prekogranične i transnacionalne suradnje, a nakon ulaska u Europsku uniju postala je punopravna članica i programa međuregionalne suradnje.

Programi prekogranične suradnje glavni su izvor financiranja regionalnoj i lokalnoj razini u pograničnim područjima i uvelike doprinose gospodarskom razvoju, izgradnji kapaciteta lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija za provedbu EU programa, održivom razvoju okoliša te generalno poboljšanju kvalitete života u pograničnim područjima.

U financijskom razdoblju 2007.-2013. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u ulozi nacionalnog tijela, sudjelovalo je u koordinaciji i provedbi 6 programa prekogranične suradnje i 2 programa transnacionalne suradnje. Hrvatski projektni partneri u tom su razdoblju sudjelovali u više od 500 projekata, s ukupno ugovorenim iznosom većim od 850 milijuna kuna.

U novom financijskom razdoblju 2014.-2020. povećan je iznos sredstava koji je na raspolaganju Hrvatskoj za 13 programa europske teritorijalne suradnje: 5 prekograničnih, 4 transnacionalna i 4 međuregionalna programa. Zajedno s drugim državama članicama i nečlanicama Europske unije hrvatski projektni partneri mogu koristiti oko 12 milijardi kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj bez ograničenja.

„Korištenjem programa europske teritorijalne suradnje kroz zajednički pristup smanjit će se negativan utjecaj granica i promovirati društveno-gospodarska kohezija. Naravno, dodatno će se doprinijeti povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih regija, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti među hrvatskim regijama i ujednačavanju njihova razvoja“, izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.

Programi europske teritorijalne suradnje su u početnoj fazi provedbe, a odabranim projektima financirat će se promicanje inovacijskih kapaciteta i suradnja u području inovacija, razvoj strategija vezanih za nisku razinu emisije CO2, prometno povezivanje programskih područja uključujući pomorski prijevoz,  zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa, doprinos razvoju turizma, obrazovanje, poboljšanje kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga te jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području.

U samom početku provedbe već je vidljiv veliki interes hrvatskih projektnih partnera za sudjelovanjem te je u 2016. godini ugovoreno 29 projekata kroz koje je našim partnerima osigurano gotovo 80 milijuna kuna.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja