hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Hrvatska - Srbija

Cilj programa

  • uspostavljanje i jačanje prekograničnih veza, promicanje dobrosusjedskih odnosa i održivog gospodarskog i društvenog razvoja pograničnih područja.

 

Područja prihvatljiva za financiranje

  • Prihvatljiva područja: Vukovarsko-srijemska iOsječko-baranjska županija,;
  • Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija, kao pridružena područja koja mogu koristiti najviše 20% ukupnih programskih sredstava.
  • U Republici Srbiji prihvatljivo područje čine Sjevernobački okrug, Južnobački okrug, Zapadnobački okrug i Sremski okrug, dok u podpridruženo područje spada Mačvanski okrug.
     

Područja ulaganja (prioriteti i mjere)

Prioritet

Mjere

Održivi društveno – gospodarski razvoj

Gospodarski razvoj,

Zaštita okoliša,

People-to-people

 

Tko mogu biti korisnici ?

Program je namijenjen neprofitnim organizacijama i institucijama koje u okviru prekograničnog projekta žele ostvariti suradnju s najmanje jednim prekograničnim partnerom iz susjedne države. Projektne aktivnosti moraju doprinositi ciljevima programa i njihovim prioritetima te se moraju odvijati u prihvatljivom području. Prijavitelji projekata obavezni su sufinancirati projekt svojim vlastitim sredstvima.

Potencijalni korisnici trebaju pripadati jednoj od sljedećih kategorija: regionalna/lokalna tijela javne vlasti; gospodarske, obrtničke, poljoprivredne i industrijske komore; udruženja registrirana kao neprofitne pravne osobe; javne/neprofitne organizacije (fondovi, institucije, agencije) koje je utemeljila država ili regionalna/lokalna samouprava, na primjer: razvojno-istraživačke institucije, institucije za obrazovanje i izobrazbu, zdravstvene institucije, lokalne i regionalne agencije za razvoj, turističke agencije i udruge; NVO poput udruga i zaklada; privatni instituti koje su utemeljili privatne pravne osobe za ispunjenje potreba od općeg interesa, sve dok posluju na neprofitnoj osnovi; sveučilišta, fakultete, srednje i osnovne škole; nevladine organizacije koje se bave zaštitom prirode i okoliša; javna poduzeća za komunalnu infrastrukturu i upravljanje otpadom; agencije za zaštitu prirode i okoliša; agencije koje se bave planiranjem za izvanredne situacije; organizacije za suradnju između zajednica; profesionalne organizacije; organizacije za pružanje društvenih i zdravstvenih usluga; sindikati; kulturne organizacije, uključujući muzeje, knjižnice i kazališta.

 

Alokacija po programu i model sufinanciranja

Minimalne i maksimalne IPA alokacije po projektu kreću se od 30.000-300.000 EUR.

Projekti se financiraju do 85% bespovratnim EU sredstvima, dok sufinanciranje od strane korisnika iznosi najmanje 15%.

Hrvatski partneri sufinanciraju projekte vlastitims redstvima, sredstvima partnera na projektu te sredstvima iz drugih izvora (drugi donatori, banke itd.)

U navedenim se programima koristi i metoda predfinanciranja od strane EU, prema kojoj korisnik bespovratnih sredstava dio sredstava (ovisno o njihovom iznosu i trajanju projekta) dobiva unaprijed.


Prijava projekata

Projektne partnere, projektne ideje te pozive na dostavu projektnih prijedloga moguće je pronaći na na: www.mrrfeu.hr, www.croatia-serbia.com.

 

Kontakt:

Krunčica Rakić (Task Manager)
E-mail: kruncica.rakic@mrrfeu.hr
Tel: +385 (0)1 6438 256

 

Silvia Sivrić (Voditeljica ZTT-a)
E-mail: silvia.sivric@mrrfeu.hr
Tel: +385 (0)1 639 19 72

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja