hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Hrvatske ceste s Viaduktom d.d. potpisale Ugovor o izgradnji mosta kopno - otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama

Hrvatske ceste s Viaduktom d.d. potpisale Ugovor o izgradnji mosta kopno - otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama
U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture danas je Uprava Hrvatskih ceste s Upravom tvrtke Viadukt d.d. potpisala Ugovor o izgradnji mosta kopno - otok Čiovo i pristupnih cesta s potrebnim instalacijama. Vrijednost ugovora iznosi 129.510.941,75 kuna (bez PDV-a), a rok za završetak radova je dvadeset mjeseci od datuma uvođenja izvođača u posao.

Ukupna vrijednost gradnje mosta s pristupnim cestama procjenjuje se na 230 milijuna kuna, a gradit će se u tri faze.

Svečanom potpisivanju Ugovora prisustvovao je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić. Ugovor sa strane Hrvatskih cesta potpisuje član Uprave Nenad Maljković, a sa strane Viadukta d.d. predsjednik uprave tvrtke Joško Mikulić.

Projektom je predviđena izgradnja pokretnog grednog mosta s čeličnim rasponskim sklopom ukupne duljine 551,12 m. Uz most će se izgraditi i prateće pristupne ceste tako da će ukupna dužina novoizgrađenih prometnica i mosta iznositi 1.850 metara. Po završetku svih radova korisna širina mosta iznosit će 12 metara dok će širina plovnog puta podno mosta biti 30 metara.

Izgradnjom mosta i prateće cestovne infrastrukture stvorit će se uvjeti za prometno rasterećenje središnjeg gradskog područja Trogira, grada zaštićene kulturne baštine i pod zaštitom UNESCO-a. Osim toga novi most s pristupnim cestama omogućit će bolju cestovnu povezanost sa splitskom zračnom lukom kao i obližnjim autocestovnim čvorištima.

Podsjetimo, cjelokupni lokalni i dio tranzitnoga cestovnog prometa između kopna i otoka Čiova, prolazi cestom kroz samo središte grada Trogira, i to preko otočića, neposredno uz sam rub trogirske katedrale. Takvo prometno rješenje u potpunoj je koliziji s ambijentom povijesne jezgre grada i izravno ugrožava zaštićenu kulturnu baštinu.

Iznimno gustom prometu pridonose i brojni posjetitelji vikend - naselja i pansionskih kapaciteta na otoku Čiovu, i to naročito tijekom vršnog dijela turističke sezone.

Izgradnjom mosta povećat će se sigurnost prometa i skratiti vrijeme putovanja ali i pružiti potpora razvoju gospodarskih kapaciteta otoka Čiova, grada Trogira i Splitsko-dalmatinske županije.

Projekt izgradnje mosta kopno – otok Čiovo s pristupnim cestama prvi je veći projekt Hrvatskih cesta d.o.o. koji će se financirati iz fondova Europske unije. Naime, isti udovoljava i unaprijed utvrđenim pravilima za sufinanciranje kao što su izrađena studija predizvodivosti, studija izvodivosti i studija utjecaja na okoliš. Pritom ističemo da samo kroz Operativni program promet 2007. - 2013.

Republika Hrvatska može povući 70 milijuna eura pri čemu udio sufinanciranja po pojedinom projektu iznosi do 80 posto. Najveći dio sredstava namijenjen je sufinanciranju projekata Hrvatskih cesta d.o.o..
 
PRILOG
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja