hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

HŽ Infrastruktura donijela odluku o odabiru ponuditelja za izvođenje radova na dionici željezničke pruge Dugo Selo – Križevci

HŽ Infrastruktura donijela odluku o odabiru ponuditelja za izvođenje radova na dionici željezničke pruge Dugo Selo – Križevci
U srijedu 21. listopada donesena je odluka o odabiru izvođača radova na  rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci. Radi se strateškom projektu od javnog značaja za RH i do sada najvećem infrastrukturnom željezničkom projektu koji sufinancira EU. Ovo je ujedno i najveći projekt EU fondova u Hrvatskoj.

Procijenjena vrijednost radova iznosila je 1,278 milijardi kuna, dok je procjena ukupne vrijednosti projekta koji osim radova obuhvaća i troškove nadzora nad izvođenjem radova, troškove rješavanja imovinsko-pravnih poslova te troškove nepredviđenih radova iznosila 1,517 milijardi kuna (198 milijuna eura).

HŽ Infrastruktura je kao jedan od najvećih korisnika europskih sredstava dosad uspješno realizirala projekte u vrijednosti od gotovo milijardu kuna, a s ovim projektom bit će ukupno povučeno dvije i pol milijarde kuna EU sredstava. Nakon što je prije mjesec i pol dana zaključen ugovor s izvođačima radova i nadzora za projekt izgradnje prvih novih kilometara pruge nakon gotovo 50 godina, radi se o dionici Gradec – Sv. Ivan Žabno, ovo je u kratkom roku drugi veliki projekt koji ima za cilj modernizaciju i obnovu željezničke infrastrukture RH.

Ovim projektom HŽ Infrastruktura doprinosi ostvarenju ciljeva nacionalne prometne politike u području željezničkog sektora te potvrđuje opredjeljenje da se kao glavni izvor financiranja koriste upravo sredstva Europske unije.
Poziv za nadmetanje HŽ Infrastruktura je objavila 3. srpnja ove godine. Interes za nadmetanje je bio velik, proces je proveden transparentno, a otvaranje pristiglih ponuda je bilo javno i uz prisustvo javnog bilježnika. Na natječaj je pristiglo šest ponuda, a čak 50% ponuda kretalo se u okvirima procijenjene vrijednosti projekta. Opsežan posao evaluacije ponuda proveden je u rekordnom roku. Temeljem sveobuhvatne analize i uz primjenu svih kriterija postupka javne nabave izabrana je cjenovno najprihvatljivija ponuda.

Potpisivanje ugovora za radove uslijediti će nakon što, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, odluka o odabiru postane izvršna. 
Radovi na rekonstrukciji postojećega i izgradnji drugoga kolosijeka na dionici pruge od  Dugog Sela do Križevaca trebali bi krenuti početkom 2016.godine, a završetak radova planiran je u rujnu 2019.
Javno nadmetanje za nadzor nad radovima je već provedeno, a veći dio sredstava za projekt osiguran je Odlukom Europske komisije krajem 2014. godine. Temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji su u lipnju ove godine potpisali Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastruktura potvrđeno je da će se projekt sufinancirati s 85 posto sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15 posto bit će financirano nacionalnim sredstvima.

DETALJNIJE O PROJEKTU:
  • Planirane aktivnosti u sklopu projekta uključuju, pored obnove postojećeg  i izgradnje drugog kolosijeka na cijeloj pružnoj dionici dužine 38,2 km, izgradnji 6 mostova od kojih dva cestovna i rekonstrukciju postojećih sedam mostova, ukidanje 17 željezničko-cestovnih prijelaza i dvaju pješačkih prijelaza te gradnju 11 novih nadvožnjaka, jednog podvožnjaka i šest pothodnika, nadogradnju stabilnih postrojenja električne vuče, modernizaciju signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te izgradnju 25 kilometara servisnih cesta. Završetkom projekta znatno će se skratiti vrijeme putovanja od Dugog Sela do Križevaca, i to s 30 na 18 minuta.
  • Projekt „Rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosijeka dionice Dugo Selo – Križevci“ prepoznat je kao jedan od prioriteta modernizacije željezničke mreže u Republici Hrvatskoj, a dio je velikog projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti prijevoz na cijelome mediteranskom koridoru RH2, kojim se Pirinejski poluotok, preko Luke Rijeka, Zagreba i Budimpešte, povezuje s mađarsko-ukrajinskom granicom te TEN-T europskom mrežom. Budući da  je Luka Rijeka pristupanjem Hrvatske u Europsku uniju postala točkom ulaska/izlaska za jedinstveno europsko tržište, očekuje se pojačan opseg prometa prema državama srednje Europe, a ovo je prvi projekt kojim se Rijeka i Zagreb povezuju s mađarskom pružnom mrežom.
  • Svrha ovog projekta je izgradnja dvokolosiječne pruge, s puno povoljnijim uporabnim svojstvima, čime će biti zadovoljeni zahtjevi za koridorski promet i prijam interoperabilnih teretnih vlakova te omogućeno povećanje kapaciteta pruge i kvalitete života ljudi uz prugu, uz znatno ulaganje u zaštitu od buke, po europskim standardima.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja