hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Instrumenti zajedničke poljoprivredne politike 2007.-2013.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj


Zajednička poljoprivredna politika Europske Unije (ZPP) temelji se na dva stupa: tržišnoj politici (potpora za povećanje prihoda) te politici ruralnog razvoja (javna dobra). Prvi se stup financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFGP) koji osigurava izravnu financijsku pomoć poljoprivrednicima u zemljama članicama. Drugi se stup financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) koji je usmjeren na financiranje programa za ruralni razvoj.
 
Europski fond za jamstva u poljoprivredi Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
 Ciljevi:
- osigurati poljoprivrednim proizvođačima stabilan dohodak
- podupire održivu poljoprivredu te osigurava izravnu financijsku pomoć poljoprivrednicima u zemljama članicama i mjere kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta
 Ciljevi:
- jačanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora i poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima,
- zaštita okoliša izvan urbanih područja,- poticanje diverzifikacije ruralnog gospodarstva.
 

Europski fond za jamstva u poljoprivredi

U financijskom paketu za Republiku Hrvatsku očekuje se oko 373 milijuna eura godišnje za izravna plaćanja. Osim osnovne omotnice, za Republiku Hrvatsku je osigurana i omotnica za razminirano zemljište koja iznosi najviše 9,6 milijuna eura godišnje, te dodatna vinska omotnica u visini 10,8 milijuna eura godišnje. 

Glavnim dijelom EAGF-a upravlja se na nacionalnoj razini, pri čemu se određeni iznos novca dodjeljuje svakoj zemlji. Samo vrlo ograničeni iznos dodjeljuje se preko poziva za podnošenje prijedloga na razini EU-a. Komisija i države članice zajednički upravljaju tim izdacima (zajedničko upravljanje kroz nacionalne ili regionalne agencije za plaćanja).
 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

U Republici Hrvatskoj se do kraja 2013. godine nastavila provedba IPARD programa, za što je iz europskog programa bilo osigurano 27.7 milijuna eura.
 
Upravljačka struktura
Fond Upravljačko tijelo Tko provodi natječaje? 
IPARD, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 

Instrumenti Zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju 2014. -2020.

Prijedlozi Europske komisije za reformu ZPP nakon 2013. imaju za cilj jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede kako bi se osigurala zdrava i kvalitetna proizvodnja hrane europskim građanima, očuvanje okoliša i pomoć u razvoju ruralnih područja.

Tri su glavna cilja buduće ZPP:

1. Održiva proizvodnja hrane,
2. Održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskim promjenama
3. Uravnoteženi teritorijalni razvoj.

Više informacija na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/
 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja