hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Instrumenti zajedničke ribarstvene politike 2007. -2013.

Europski fond za ribarstvo

Europski fond za ribarstvo je instrument koji podupire Zajedničku ribarstvenu politiku EU i osmišljen je na način da osigura održivo ribarstvo i akvakulturu.
 
  Europski fond za ribarstvo
 Ciljevi:

- jačanje konkurentnosti,
- jačanje sposobnosti preživljavanja subjekata u ribarskom sektoru,
- promicanje ekološkog ribarstva i metoda proizvodnje,
- poticanje održivog razvoja u ribarskim područjima
 
Republika Hrvatska danom pristupanja u punopravno članstvo u Europskoj uniji u okviru Europskog fonda za ribarstvo (programsko razdoblje 2007.-2013.) ima na raspolaganju 8,7 miilijuna eura. Ovaj iznos predstavlja doprinos EU dok je Republika Hrvatska na taj iznos predvidjela udio od 2,9 milijuna euraa što ukupno iznosi 11,6 milijuna eura za provedbu mjera utvrđenih Operativnim programom za ribarstvo. Kako bi mogla koristiti raspoloživa sredstva iz ovoga fonda EU, Republika Hrvatska je morala izraditi dva dokumenta i to; Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva i Operativni program za ribarstvo.

Više informacija o navedenim dokumentima dostupno je na internetskim stranicama nadležnog ministarstva - Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva: www.mps.hr/ribarstvo/, a više o samom fondu nalazi se na stranicama Europske komisije: http://europa.eu/maritime_affairs_and_fisheries/.

 Upravljačka struktura
Fond Upravljačko tijelo Tko provodi natječaje? 
Europski fond za ribarstvo Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja