hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Interes poljoprivrednika i dalje najveći za izravne potpore

Interes poljoprivrednika i dalje najveći za izravne potpore
Od prošle godine Zajednička poljoprivredna politika Europske unije (ZPP EU) zamijenila je dotadašnji nacionalni sustav potpora u poljoprivredi u Hrvatskoj. Preuzeto je zakonodavstvo EU u svim područjima poljoprivredne politike od proizvodnih standarda, potpore proizvodnji, mjera za regulaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda pa do mjera potpora ruralnom razvoju. ZPP EU temelji se na 2 stupa – I. stup sadrži mjere tržišne politike i izravne potpore, a financira se iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, a II. stup namijenjen je projektima za ruralni razvoj koje financira Europski fond za ruralni razvoj. Novac iz ova dva fonda zauzima 40% ukupnog godišnjeg proračuna EU.
 
Poljoprivrednici su najviše zainteresirani za sredstva iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi  kojim se financiraju izravne potpore, a kojima je cilj osiguranje stabilnog dohotka poljoprivrednim proizvođačima. Da bi ostvarili izravne potpore poljoprivrednici svake godine podnose zahtjeve u razdoblju od 1. ožujka do 15. svibnja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, koja potom kroz Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) - unakrsnom provjerom u različitim registrima - provjerava udovoljavaju li njihovi zahtjevi propisanim uvjetima, kako bi u konačnici poljoprivrednicima isplatila odobreni novac.
Tako je za izravnu potporu poljoprivrednicima za 2013. godinu iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi Agencija isplatila 710 milijuna kuna.
 
U Jedinstvenom zahtjevu za izravnu potporu za 2014. godinu, čiji je rok za podnošenje završio jučer (15.5.2014.), poljoprivrednici su zatražili potporu za Regionalno plaćanje (oranice, višegodišnji nasadi, livade i pašnjaci) za premije (krave dojilje, ovce i koze) te za posebno osjetljive sektore čiju proizvodnju država dodatno stimulira (šećerna repa, maslinovo ulje, duhan, mliječne krave i rasplodne krmače). Za unaprjeđenje kvalitete mlijeka, goveđeg mesa, janjećeg i jarećeg mesa poljoprivrednici su zatražili specifičnu potporu. Dodatnu su potporu zatražili i za ekološku i integriranu proizvodnju, zatim izvorne i zaštićene pasmine i kultivare poljoprivrednog bilja, a posebna sredstva mogli su zatražiti poljoprivrednici čija se proizvodnja odvija u područjima s težim uvjeti gospodarenja. Zahtjevi su se popunjavali pomoću elektronske aplikacije AGRONET, a podnosili „papirnato“ osobno ili poštom u regionalne urede Agencije za plaćanja u 21 županiji.
 
Na jučerašnji dan poljoprivrednici su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi podnijeli ukupno 92.279 zahtjeva za izravnu potporu za 2014. godinu. U sljedećih nekoliko dana nastavit će se zaprimanje zahtjeva obzirom da osim osnovnog roka (15.5.) postoje i dodatni rokovi. 
 
Naime, svi poljoprivrednici imaju mogućnost izmjene i dopune podnesenog zahtjeva za poljoprivredne parcele do 31. svibnja 2014. bez smanjenja visine plaćanja za zakašnjenje. Jedinstveni zahtjev poljoprivrednici mogu podnijeti i nakon 15. svibnja 2014., i to najkasnije do 9. lipnja 2014. godine, ali uz umanjenje iznosa potpore za svaki dan kašnjenja (nakon osnovnog roka).
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja