hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.

INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.
Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država središnje Europe tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Program u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između četiri države članice Europske unije i četiri države nečlanice.

Opći cilj Programa je djelovati kao voditelj politika i inovator upravljanja među partnerskim državama. To će se postići poticanjem europske integracije, korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Jadranskog i Jonskog mora te povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području.

Projekti će se sufinancirati u području inovacija, očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, suradnje u području prometa i upravljanja Jadransko-jonskom strategijom.
 
Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 20. listopada 2015. godine.
 

Programsko područje

4 EU države članice:
 • Sve regije: Hrvatska, Grčka i Slovenija
 • Italija: 12 regija i 2 pokrajine - Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento
4 IPA države:
 • Sve regije: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija
 

Proračun Programa suradnje

Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 117.918.198 eura.
Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i IPA sredstava iznosi 99.156.616 eura.
 
Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi do maksimalno 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora.
 

Tematska područja

Odabrana tematska područja za ulaganje sukladno tematskim ciljevima definiranim Uredbom (EU) 1303/2013, člankom 9., su kako slijedi:
 
 • Prioritetna os 1 – Inovativna i pametna regija (tematski cilj 1)
 • Prioritetna os 2– Održiva regija (tematski cilj 6)
 • Prioritetna os 3 - Povezana regija (tematski cilj 7)
 • Prioritetna os 4 - Potpora upravljanju EUSAIR-om (Jadransko-jonskom strategijom) (tematski cilj 11)
 

Upravljačka struktura

Upravljačko tijelo Programa suradnje je Regija Emilia-Romagna sa sjedištem u Bologni, Italija. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa zajedno s ostalim državama sudionicama je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 
Pozivi na dostavu projektnih prijedloga

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga planira se u prvom kvartalu 2016. godine.
 

Prihvatljivi prijavitelji i partnerstvo

U okviru programa prihvatljivi prijavitelji su:
 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013);
 • Privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost;
 • Međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu.
 
Projekti koji će se financirati iz programa moraju uključiti u partnerstvo:
 • najmanje tri financijska partnera,
 • iz najmanje tri države,
 • od kojih barem jedan mora biti iz država članica.
 
Prijavitelji iz država članica EU izvan programskog područja nisu prihvatljivi, dok javna tijela iz trećih zemalja imaju mogućnost prijave no ne mogu se sufinancirati sredstvima programa.
 
Za sve dodatne informacije i pitanja koja imate o Programu, posjetite web stranicu programa www.adrioninterreg.eu te nam se slobodno obratite elektroničkim putem na adresu e-pošte: pavle.plamenac@mrrfeu.hr.

 
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Indikativni godišnji plan objave natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja