hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

IPA 2007.-2013.

Do ulaska u Europsku uniju, Hrvatskoj su na raspolaganju bila sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession assistance), koji je u financijskoj perspektivi 2007. – 2013. zamijenio programe prve generacije - CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.

Kroz IPA program financiraju se projekti usklađivanja nacionalnih zakona s pravnom stečevinom Europske unije, primjene usklađenog zakonodavstva, kao i pripreme za provođenje kohezijske i poljoprivredne politike EU.

Financijska vrijednost programa IPA za RH u razdoblju od 2007. do 2013. godine iznosila je 997.6 milijuna eura.

Pregled IPA komponenti i financijska alokacija u razdoblju od 2007. -2013.

Komponente IPA programa  2007 (M€) 2008 (M€) 2009 (M€) 2010 (M€) 2011 (M€) 2012 (M€) 2013 (M€)
Pomoć u tranziciji i jačanje institucija  49,61 45,37 45,60 39,48 39,96 39,97 17,44
Prekogranična suradnja  9,69 14,73  15,90 15,60 15,87 16,44 9,75
Regionalni  razvoj  45,05 47,60  49,70 56,80 58,20 57,45 30,09
Razvoj ljudskih potencijala  11,38 12,70  14,20 15,70 16,00 15,90 8,55
Ruralni razvoj  25,50 25,60  25,80 26,00 26,50 25,82 27,70
UKUPNO  141,23 146,00  151,20 153,58 156,53 155,59 93,52

Izvor: Višegodišnji indikativni financijski okvir

Operativni programi u okviru III i IV komponente programa IPA su nakon ulaska u članstvo EU zamijenjeni operativnim programima Promet, Okoliš, Regionalna konkurentnost i Razvoj ljudskih potencijala, putem kojih se koriste strukturni instrumenti namijenjeni Republici Hrvatskoj za financijsko razdoblje 2007.-2013.

Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zaduženo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija. Za provedbu svake od 5 komponenti IPA programa uspostavljena je posebna operativna struktura, koja se sastoji od upravljačkog/ih tijela te provedbene/ih agencija.


Pogledajte Upravljačku strukturu programa IPA u RH (.pdf)
 

Prilozi:

Izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja