hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

IPA I komponenta

Cilj programa

Program je namijenjen financiranju projekata jačanja i izgradnje institucija i s njima povezanog ulaganja u Republiku Hrvatsku. Cilj je ispunjavanje kriterija za pristupanje EU, s naglaskom na ispunjenje političkih, ekonomskih i kriterija kojima se omogućuje ispunjenje obveza nakon punopravnog primanja Hrvatske u članstvo EU.

Korisnici:

Tijela državne i javne uprave te organizacije civilnog društva.

Područja ulaganja:

Za programske godine od 2007. do 2010., Višegodišnjim indikativnim planskim okvirom definirano je četiri područja ulaganja kroz komponentu I, a to su:

1. Ispunjenje političkih kriterija: projekti namijenjeni reformi javne uprave, pravosuđa, borbi protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije, razminiranju, zaštiti i potpori manjinama i s time vezanim lokalnim razvojem, uključujući i potporu civilnom društvu na području daljnjeg jačanja uloge organizacija civilnog društva u području jačanja svijesti i praćenja primjene usvojene pravne stečevine EU, razvoju dijaloga i senzibilizacije lokalne, regionalne i nacionalne mreže nevladinih udruga.
2. Ispunjenje ekonomskih kriterija: projekti potpore na području javnih financija, statistike, zdravstvenih i socijalnih politika, unapređenje politika i fleksibilnosti na tržištu rada i unapređenje ekonomske situacije.
3. Mogućnost ispunjenja obveza koje proizlaze iz članstva: ovo treće područje intervencije ima za svrhu jačanje i izgradnju institucionalnih kapaciteta i njihovu pripremu za provedbu obveza preuzetih kroz usvojenu pravnu stečevinu EU.
4. Programi potpore: ovo područje intervencije namijenjeno je pripremi institucija za upravljanje budućim fondovima EU i sudjelovanju u Programima Zajednice.
Za programske godine od 2011. do 2013., komponenta I ostvaruje se kroz sedam sektora intervencije, a to su: Pravosuđe, unutarnji poslovi i temeljna prava, Reforma javne uprave, Okoliš i klimatske promjene, Promet, Razvoj privatnog sektora, Društveni razvoj te Poljoprivreda i ruralni razvoj.

Kao prioritetni sektori identificirani su:
1. Pravosuđe, unutarnji poslovi i temeljna prava 
2. Reforma javne uprave

U tom smislu, komponenta I za programske godine od 2011. do 2013. je usmjerena na projekte koji su pripremljeni unutar ta dva prioritetna sektora. Ostavljena je mogućnost financiranja i za ostale projekte iz svih 7 sektora ukoliko su kvalitetni i spremni za provedbu te ako za to ostane dovoljno sredstava.

 

Upravljačka struktura

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (programiranje, monitoring, evaluacija) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (provedba natječaja) Voditelji programa unutar državnih i javnih institucija (ujedno i korisnici projekata)
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja