hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

IPA II komponenta – Prekogranična suradnja

Kroz IPA komponentu II - Prekogranična suradnja financiraju se zajednički projekti Republike Hrvatske i susjednih država članica EU te država korisnica IPA programa.

S obzirom na geopolitički i geostrateški položaj te izuzetnu duljinu državnih granica, prekogranična i transnacionalna suradnja ima važnu ulogu u regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Osnovni prioriteti IPA komponente II su:

  • poticanje prekogranične suradnje;
  • održivi razvoj okoliša;
  • razvoj tržišta - gospodarski razvoj;
  • poboljšanje suživota na vanjskim granicama EU;
  • poboljšanje kvalitete života u graničnim područjima;
  • izgradnja kapaciteta lokalnih/regionalnih/nacionalnih institucija za provedbu EU programa.

 

Programi prekogranične i transnacionalne suradnje IPA 2007.- 2013.

Republika Hrvatska u okviru IPA komponente II sudjeluje u:

3 prekogranična programa s državama članicama EU:

Slovenija-Hrvatska Jadranska prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska


3 prekogranična programa s državama korisnicama IPA programa:

 Hrvatska-Srbija      Hrvatska-Bosna i Hercegovina  Hrvatska-Crna gora
 

2 transnacionalna programa:

Mediteran (MED)
2007.-2013.

Jugoistočna Europa (SEE)
2007.-2013.

Svaki program prekogranične i transnacionalne suradnje provodi se sukladno svom operativnom programu.

Područja financiranja - pregled po županijama

Prijava na natječaje

Osnovni uvjeti za prijavu na natječaj u sklopu prekograničnih programa su:

1. prijavitelji projekta moraju biti neprofitne pravne osobe;

2. prijavitelji projekta obavezni su sufinancirati projekt vlastitim sredstvima (15% potrebno osigurati u vlastitom proračunu);

3. prijavitelji projekta moraju imati minimalno jednog prekograničnog partnera;

4. prekogranični karakter projekta mora biti jasno vidljiv te se mora provoditi i imati pozitivan utjecaj s obje strane granice.


Svi natječaji u sklopu II komponente programa IPA objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (www.mrrfeu.hr) i na internetskim stranicama svakog pojedinog programa.

Prije izrade projektnog prijedloga i prijave na natječaj potrebno je upoznati se sa sadržajem Uputa za prijavitelje (Guidelines for Aplicants) u kojem su navedene detaljne upute za izradu projekta. Svaki pojedini natječaj otvoren je najmanje 90 dana i u tom periodu projekti moraju biti dostavljeni na adrese navedene u Vodiču. 

 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja