hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

IPA IIIA

ipa3a-1374606109.jpg

Cilj OP-a je unaprjeđenje infrastrukture u željeznici i riječnom prometu. Manji dio sredstava namijenjen je pripremi budućih projektnih prijedloga te pomoći odgovornim institucijama u provedbi programa.
 

Prioriteti i mjere

Prioritet 1 Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekata u prometnom sektoru
 
Mjera 1.1 Nadogradnja i modernizacija pruge
Mjera 1.2 Povećanje sigurnosti i učinkovitosti rada željeznice
Prioritet 2 Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe
Mjera 2.1 Modernizacija i obnova riječnih plovnih putova i lučke infrastrukture
Prioritet 3 Tehnička pomoć
Mjera 3.1 Tehnička pomoć za upravljanje Operativnim programom kojom se identificiraju budući projekti, jača sposobnost i pripremaju budući operativni programi.
  

Financijska alokacija 2007. – 2013.

Ukupna alokacija za razdoblje 2007. – 2013. iznosi 137.627.431,00, od čega se 116.983.305,00 (85%) odnosi na IPA sredstva.


Financijska alokacija po prioritetima
op-promet-1374224533.jpg

 

Operativna struktura

Razina nadležnosti unutar operativne strukture
Razina Operativnog programa
 
Tijelo nadležno za OP Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 
Razina prioriteta/mjere
 
Tijelo nadležno za prioritet/mjeru Sve prioritetne osi
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Razina projekta
 
Provedbeno tijelo
 
Prioritetna os 1
HŽ Infrastruktura
 
 
Prioritetne osi 2 i 3
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)
 

 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja