hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

IPA IIIB

ipa3b-1374224653.jpg

 

Cilj programa

OP Zaštita okoliša je ulaganje u projekte s ciljem očuvanja okoliša kroz projekte razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom te poboljšanja sustava vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.
Korisnici projekata isključivo su komunalne tvrtke u javnom vlasništvu (komunalne tvrtke zadužene za vodoopskrbu i odvodnju te županijske tvrtke za upravljanje centrima za gospodarenje otpadom).

 

Prioriteti i mjere

Prioritet 1 Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj
Mjera 1.1. Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini
Mjera 1.2. Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom (crne točke)
Prioritet 2 Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te
integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama
Mjera 2.1. Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža
Mjera 2.2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže
Prioritet 3 Tehnička pomoć s ciljem učinkovitog i djelotvornog upravljanja programom i razvijanja institucionalne sposobnosti za pripremu projekata, upravljanje i apsorpciju IPA-e i
strukturnih fondova
Mjera 3.1. Upravljanje OP-om i izgradnja sposobnosti


 

Financijska alokacija 2007. – 2013.

Ukupna alokacija za OP Zaštita okoliša za razdoblje 2007. – 2013. iznosi 154.469.437,00 eura, od čega se 131.299.011,00 eura odnosi na IPA sredstva.


Financijska alokacija po prioritetima

 op-zastita.jpg

 

Operativna struktura

Razina nadležnosti unutar operativne strukture
Razina operativnog programa
 
Tijelo nadležno za OP Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Razina prioriteta/mjere
 
Tijelo nadležno za prioritet/mjeru Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
(Prioritetne osi 1 i 3)
Ministarstvo poljoprivrede
(Prioritetna od 2)
Razina projekta
 
Provedbeno tijelo
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
(Prioritetna os 1)
Hrvatske vode
(Prioritetna os 2)
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
(Prioritet 3)


 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja