hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

IPA IIIC

www.regionalna-konkurentnost.hr

ipa3c-1374225231.jpg
 

Cilj programa

Cilj OP-a je poticanje društvene i gospodarske kohezije unutar zemlje kao i razvitka institucionalne sposobnosti i praktičnog iskustva za upravljanje ulaganjima poput onih koja sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (eng. European Regional Development Fund).
 

Korisnici:

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili udruge te turistički odbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, visokoškolske ustanove i javne organizacije u sektoru istraživanja, centri za podršku malog i srednjeg poduzetništva i njihovi partneri (lokalne i regionalne poduzetničke i obrazovne ustanove i dr.).

 

Prioriteti i mjere

Prioritet 1 Poboljšanje razvojnih mogućnosti područja s poteškoćama u razvoju
Mjera 1.1. Poslovna infrastruktura
Prioritet 2 Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
Mjera 2.1. Poboljšanje ulagačke klime
Mjera 2.2. Transfer tehnologije i potpora na znanju utemeljenim novoosnovanim poduzećima
Prioritet 3 Tehnička pomoć
Mjera 3.1. Upravljanje Operativnim programom i jačanje institucionalne sposobnosti
Mjera 3.2. Razvoj sektorskih studija, priprema budućih programskh dokumenata i pripadajućih projektnih prijedloga


 

Financijska alokacija 2007. – 2013.

Ukupna alokacija za OP Regionalna konkurentnost za razdoblje 2007. – 2013. iznosi 96.454.970 eura, od čega Europska komisija iz Instrumenta pretpristupne pomoći osigurava bespovratna financijska sredstva u iznosu od 81.986.713 eura, dok iznos od 14.468.257 eura osiguravaju Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.


Financijska alokacija po prioritetima
 
op-konkurentnost.jpg
 
 


Upravljačka struktura

Razina nadležnosti unutar operativne strukture
razina
operativnog programa
 
Tijelo nadležno za OP Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
razina prioriteta/mjere
 
Tijelo nadležno
za prioritet/mjeru
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Prioritet 1)

Ministarstvo poduzetništva i obrta
(Prioritet 2, mjera 2.1)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
(prioritet 2, mjera 2.2.)

Ministarstvo gospodarstva
(Prioritet 3)
razina projekta Provedbeno tijelo Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
 


 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja