hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

IPA V - Plan za poljoprivredu i ruralni razvitak

ipa-v.jpg
 

Cilj programa

Glavni cilj programa je unapređenje poljoprivrednog sektora i jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda re razvoj ruralne ekonomije.

Program ima četiri prioriteta:
1. Poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda
2. Pripremne aktivnosti za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera i LEADER-a (program koji omogućava da se u pojedinim regijama ili mikroregijama, bez obzira na postojeće administrativne granice, stvaraju i sufinanciraju projekti koji uključuju što više interesnih motiva onih koji žive na tom prostoru)
3. Razvoj ruralne ekonomije
Osim navedenih strateških prioriteta, IPARD program financira i mjeru Tehničke pomoći.

Prioriteti i mjere plana poljoprivrednog i ruralnog razvitka 2007. - 2013.

 
Prioritet 1
Unapređenje tržišne učinkovitosti i primjena standarda Zajednice
Mjera 101. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice
Mjera 103. Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu 
restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanje standarda Zajednice
Prioritet 2
Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno ekoloških mjera i strategija lokalnog i ruralnog razvoja
Mjera 201. Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika
Mjera 202. Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja
Prioritet 3
Razvoj
ruralnoga gospodarstva
Mjera 301. Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture
Mjera 302. Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

                                                            Mjera 501. Tehnička pomoć
 
 

Financijska alokacija 2007. - 2013.

Kroz IPA V. komponentu za razdoblje 2007. – 2013. na raspolaganju je bilo 146.108.888,00 eura IPA sredstava.

Financijska alokacija po prioritetima
                       financijska-alokacija.jpg

Operativna struktura

 
Razina nadležnosti unutar operativne strukture
razina programa
 
Tijelo nadležno za
program i prioritete/mjere
 Ministarstvo poljoprivrede
razina projekta
 
Provedbeno tijelo
 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju

 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja