hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.

Izrada studije predizvedivosti i izvedivosti/analiza troškova i koristi

 OPIS: 
 • upoznati polaznike s glavnim elementima predstudije izvedivostii studije izvedivosti
 • upoznati polaznike s područjima primjene u EU (sličnosti i razlike u odnosu na dosadašnju praksu u Hrvatskoj)
 • Opseg i ciljevi analize
 • Financijska analiza
 • Ekonomska analiza
 • Analiza osjetljivosti i procjene rizika
 • Odgovornost za procjenu projekta
 TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
Djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji
 

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekta

OPIS: 
 • Spoznati način kako funkcionira sustav EU fondova u Hrvatskoj i o tome kako će funkcionirati sustav u strukturnim fondovima u uvjetima članstva u EU te načinima kako mjeriti uspjeh EU fondova.
 • Alokacije
 • Usklađivanje sa strategijom 2020 g.
 • Definiranje vlastite uloge na projektu
TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
Djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji
 

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

OPIS: 
 • Uspostava učinkovitog sustava financijskog upravljanja
 • Koncept planiranja troškova u skladu s aktivnostima
 • Financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje
 • Poboljšanje financijskog upravljanja i odlučivanja
 • Usvajanje praktičnih alata za financijsko planiranje
TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
Djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji
 

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije: Razvoj projektne ideje prema strateškim dokumentima

OPIS: 
 • Izrada projektne aplikacije te izrada proračuna projekta
 • Upoznavanje detaljne natječajne dokumentacije, osnove izrade projektne aplikacije
 • Tehnike i alati za izradu projekta, izrada detaljnih aktivnosti
 • Analiza rizika,održivost projekta, odabir partnera iraspored aktivnosti.
 • Koncept planiranja troškova u skladu s aktivnostima
 • Razumijevanje uvjeta prihvatljivosti troškova, planiranje sufinanciranosti projekta
TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
Djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji
 

Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi

 OPIS:
 • Upoznavanje polaznika o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore
 • Državne potpore u širem kontekstu
 • Vrste potpora, dopuštene državne potpore
 • Prijava potpore Europskoj komisiji, skupna izuzeća
 • Instrumenti za korištenje državnih potpora, kategorije državnih potpora
 • Dopuštene državne potpore: De minimis potpore, pojam poduzetnika i gospodarske djelatnosti
TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
Djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji te djelatnici privatnog sektora
 

Informiranje i komunikacija s javnošću u kontekstu korištenja EU fondova

 
OPIS:
 • Osnovni pojmovi i definicije
 • Svrha komunikacije s javnosti
 • EU vodič za informiranje I komunikaciju s javnosti
 • Ciljevi komunikacije
 • Aktivnosti i alati
 • Monitoring informiranja
TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
Djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji
 

Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova

 OPIS: 
 • PRAG, Zakon o javnoj nabavi i ugovaranje, razlike između hrvatskog zakona i PRAG-a, procedure javne nabave, troškovi
TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
Djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji
 

Vještine upravljanja projektom – Project Management (upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima)

 OPIS: 
 • Upoznati polaznike s metodom upravljanja projektnim ciklusom
 • Naučiti metodologiju kako se započinje projekt i što svaki EU projekt mora imati neovisno o vrsti pretpristupnog, strukturnog fonda ili programa Unije na koji se prijavljuje.
 TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
Djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji

 
Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva

 OPIS:
 • Bespovratna sredstva
 • Prepoznavanje investicija prikladnih za prijavu i pravilnu provedbu EUprojekata
 • Projektna dokumentacija
 • Strukturni i kohezijski fondovi
 • Mogućnosti i financiranja u kontekstu gospodarstva
 TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
Djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji


Edukacije i radionice u organizaciji Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o. tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja