hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Programi EU - Informiranje o natječajima i natječajnim procedurama

OPIS: 
 • Osnovni pojmovi i definicije
 • Pravna osnova za provedbu programa EU u RH
 • Pregled aktualnih programa u RH
 • Definiranje vlastite uloge na projektu
 • Novi programi u EU
 • Mreže podrške
TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
 • djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji
 

Informiranje i komunikacija s javnošću u kontekstu korištenja EU fondova

OPIS: 
 • Osnovni pojmovi i definicije
 • Svrha komunikacije s javnosti
 • EU vodič za informiranje i komunikaciju s javnosti
 • Ciljevi komunikacije
 • Aktivnosti i alati
 • Monitoring informiranja
 • Izvještavanje
TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
 • djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji
 

Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova

OPIS:
 • PRAG, Zakon o javnoj nabavi i ugovaranje, razlike između hrvatskog zakona i PRAG-a, procedure javne nabave, troškovi
TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
 • djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji


Vještine upravljanja projektom – Project Management (upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima

OPIS:
 • upoznati se s metodom upravljanja projektnim ciklusom
 • naučiti metodologiju kako se započinje projekt i što svaki EU projekt mora imati neovisno o vrsti pretpristupnog, strukturnog fonda ili programa Unije na koji se prijavljuje
TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
 • djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji
 

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije

 OPIS: 
 • izrada projektne aplikacije te izrada proračuna projekta
 • upoznavanje detaljne natječajne dokumentacije, osnove izrade projektne aplikacije
 • tehnike i alati za izradu projekta, izrada detaljnih aktivnosti
 • analiza rizika,održivost projekta, odabir partnera i  raspored aktivnosti
 • koncept planiranja troškova u skladu s aktivnostima
 • razumijevanje uvjeta prihvatljivosti troškova, planiranje sufinanciranosti projekta
 TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
 • djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji


Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

OPIS:
 • Uspostava učinkovitog sustava financijskog upravljanja
 • koncept planiranja troškova u skladu s aktivnostima
 • financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje
 • Poboljšanje financijskog upravljanja i odlučivanja
 • Usvajanje praktičnih alata za financijsko planiranje
 TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
 • djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji


Izrada studije predizvedivosti i izvedivosti/analiza troškova i koristiOPIS: 

 • upoznati polaznike s glavnim elementima predstudije izvedivosti i studije izvedivosti 
 • upoznati polaznike s područjima primjene u EU (sličnosti i razlike u odnosu na dosadašnju praksu u Hrvatskoj)
 • Opseg i ciljevi analize
 • Financijska analiza
 • Ekonomska analiza
 • Analiza osjetljivosti i procjene rizika
 • Odgovornost za procjenu projekta
 
TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
 • djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji


Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije: Razvoj projektne ideje prema strateškim dokumentima

OPIS: 
 • izrada projektne aplikacije te izrada proračuna projekta
 • tehnike i alati za izradu projekta, izrada detaljnih aktivnosti
 • naučiti izraditi detaljni proračun projekta te shvatiti financijske tijekove (cash-flow) projekta u kasnijom provedbi. Razumjeti sufinanciranje i planiranje sredstava.
 TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
 • djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji
 

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekta

 OPIS: 
 • Spoznati način kako funkcionira sustav EU fondova u Hrvatskoj i o tome kako će funkcionirati sustav u strukturnim fondovima u uvjetima članstva u EU te načinima kako mjeriti uspjeh EU fondova.
 • Alokacije
 • Usklađivanje sa strategijom 2020 g.
 • Definiranje vlastite uloge na projektu
 TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
 • djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji
 

Natura 2000 i EU fondovi (planiranje i provedba projekata unutar ekološke mreže NATURA 2000)

 OPIS: 
 • Osnovni pojmovi i definicije ekološke mreže NATURA 2000
 • Općenito o propisima zaštite okoliša, svrha, obveznici
 • Posebnosti pripreme dokumentacije
 • Uključivanje javnosti
 • Obveze korisnika
 TKO SE MOŽE PRIJAVITI:
 •  djelatnici javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini u Istarskoj županiji
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja