hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Izbor za najuspješniji lokalni EU projekt 2015.-2016.

KLIKNITE I GLASUJTE ZA PROJEKTE KOJI SU PREMA VAŠEM MIŠLJENJU NAJUSPJEŠNIJI!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pokreće Izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u RH u razdoblju 2015.-2016. u cilju promocije uspješnih projekata financiranih EU sredstvima.

Primjerima ovih uspješnih projekata želimo istaknuti doprinos i značaj koji imaju na poboljšanje životnih uvjeta lokalne zajednice, krajnjih korisnika te hrvatskih građana u cjelini odnosno gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.

Projekti su nominirani od strane regionalnih koordinatora (regionalnih razvojnih agencija), a pokrivaju brojna područja: poduzetništvo i razvoj poslovne infrastrukture, istraživanje i inovacije,  zaštitu okoliša, socijalnu uključenost i zapošljavanje te poljoprivredu i zastupljeni su na području cijele Hrvatske, od Srijema i Slavonije preko Zagreba i Like do Istre i Dalmacije. O tome kakva je korist ostvarena od samog projekta za razvoj određenog područja, možete pročitati klikom na naslovnicu pojedinog projekta.

Pomozite nam u promoviranju uspješnih lokalnih EU projekata i usput se informirajte o tome što je sve moguće financirati sredstvima Europske unije. Možda vam ovi uspješni primjeri pomognu da i sami dobijete ideju za projekt i da je prijavite za sredstva iz EU fondova.  
 
UPUTE ZA GLASOVANJE:
Možete glasovati samo jednom.  
Glasuje se na način da kliknete na tipku Odaberi koja se nalazi u dnu opisa svakog nominiranog projekta te da zatim potvrdite svoj izbor klikom na tipku Glasuj koja se nalazi na dnu stranice.
Da bi glasovanje bilo prihvaćeno potrebno je da svaki glasač odabere ukupno tri projekta koje smatra posebno uspješnim.

Glasovanje je  otvoreno do 21. ožujka 2017.
Dječji centar
Projekt je dao  velik doprinos prevenciji institucionalizacije djece i mladih u riziku od izdvajanja iz obitelji uvođenjem nove usluge poludnevnog boravka, intenziviranjem rada s roditeljima i razvojem sustava podrške udomiteljstvu. Znatno je smanjen broj korisnika stalnog smještaja, a broj korisnika poludnevnog boravka bio je gotovo dvostruko veći od planiranog.
Odaberi
LEGEND
Projekt je uspješan primjer suradnje više partnera iz različitih zemalja koji su na temu od zajedničkog interesa testirali, demonstrirali i ostvarili mjerljivu korist za zajednicu  implementacijom projektnih aktivnosti i realizacijom rezultata. Pilot aktivnost - prenamjena postojećeg  termotehničkog sustava grijanja u Osnovnoj školi Opuzen na obnovljivi izvor energije – dizalicu topline s tlom kao izvorom energije, školi je znatno smanjilo troškove za grijanje i ujedno smanjilo štetne utjecaje na okoliš.
 
Odaberi
Modernizacija Zoološkog vrta U Zagrebu – Prva faza
Projektom je podignuta kvaliteta turističke ponude ZOO-a Zagreb i Grada Zagreba. Izgrađeni su, rekonstruirani, opremljeni odnosno sanirani objekti te uvedeni novi sadržaji u ZOO-u Zagreb. Osim primjene novih tehnologija, podignuta je kvaliteta prostora parka Maksimir koji je zaštićen propisima iz područja zaštite prirode i kulturnih dobara.
Odaberi
Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom poduzetništvu BIC-Vukovar
Razvijen je Proizvodni centar namijenjen srednjim i velikim tvrtkama proizvodnog i zanatskog karaktera, unutar kojeg se nalazi 11 potpuno pripremljenih proizvodnih prostora površine od 159,49 m² do 1.416,34 m². Centar inovativnog poduzetništva namijenjen manjim inovativnim tvrtkama nudi 15 poslovnih prostora površine od 19,41 m² do 75,29 m² opremljenih uredskom opremom te Edukacijski centar koji sadrži modernu konferencijsku dvoranu od 160 m² sa 200 sjedećih mjesta opremljenu audio i video opremom, kao i suvremenu dvoranu za edukacije od 80 m² sa 50 sjedećih mjesta koja uz projektor i laptop za potrebe prezentacije sadrže 3D printer i 3D skener.
Odaberi
SMART INNO - Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic
Istarska razvojna agencija IDA je u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Pula kao pilot projekt osnovala i opremila Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije. U sklopu projekta nabavljena je oprema za Centar te je adaptiran prostor. Centar funkcionira na način da se svi zainteresirani profesori fizike osnovnih i srednjih škola s područja Istarske županije mogu javiti u Centar te odraditi praktični dio nastave na opremi koja se nalazi u Centru.
U suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile iz Pule organizirana je međunarodna znanstvena konferencija „European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy“ (21. - 23. svibnja 2015. u Puli), na kojoj su izloženi radove iz područja inovacija i poduzetništva, a izdana je i monografija sa 34 znanstvena rada.
 
Odaberi
Slatkovodni akvarij i muzej rijeka - KAQUARIUM
KAquarium je lokalna turistička atrakcija temeljena na bioraznolikosti karlovačkih rijeka i jezera te bogatoj tradiciji života uz rijeke. Akvarij predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka. Projektom je promoviran turistički potencijale šire regije koja uključuje: Nacionalni park Plitvice (izvorište rijeke Korane), Đulin ponor u Ogulinu (mjesto gdje ponire rijeka Dobra), sedrene slapove, barijere i mlinice rijeke Mrežnice, Park prirode Velebit i Nacionalni park Risnjak (izvorište rijeke Kupe). 
Odaberi
Multifunkcionalni centar za osobe s invaliditetom u Požegi – MFC
Projektom se doprinijelo povećanju mogućnosti pronalaska zaposlenja i većoj konkurentnost osoba s invaliditetom,  čime im je omogućena bolja i veća socijalna uključenost. Tijekom provedbe projekta zaposlene su 3 osobe koje su bile dugotrajno nezaposlene i koje su ciljnu skupinu educirale, pružile fizikalnu i radnu terapiju uz stalnu psihosocijalnu podršku. Projektom je opremljena i do tada prazna i neiskorištena zgrada Udruge MI, i to sa uredskom te medicinsko-rehabilitacijskom opremom i strojevima na kojima su osobe s invaliditetom izrađivali suvenire. Najuspješnijih 7 osoba s invaliditetom  je i zaposleno te su se tijekom 5 mjeseci financirali isključivo izradom i prodajom svojih uradaka.
Odaberi
Ruka pomoći
Više od 200 ovisnih članova starije životne dobi dobilo je prijeko potrebnu pomoć kako bi lakše mogli obavljati svakodnevne životne aktivnosti. Projekt je tadašnjim zaposlenicama i drugim dugoročno nezaposlenim ženama omogućio da kroz dodatne edukacije steknu i prošire svoja znanja o skrbi za ovisne članove obitelji te znanja o započinjanju vlastitog posla. Uspješnost projekta je povećana i nabavom potrebne opreme za rad kako bi na što kvalitetniji način mogla voditi briga o potrebama ovisnih članova. Projekt je također pridonio senzibiliziranju javnosti koja je kroz promotivne aktivnosti osviještena o potrebama nemoćnih članova društva.
Odaberi
COWORKING Zadar – Suradnjom do inovacija
Projekt je uključivao uspostavu i razvoj coworking prostora te coworking zajednice u Zadru s ciljem povećanja mogućnosti samozapošljavanja i poboljšanja usluga podrške za male i srednje poduzetnike.
U sklopu projekta, 365m2 uređeno je kao zajednički radni prostor za različite neovisne profesionalce i mikro poduzetnike kojima su na raspolaganje stavljene kvalitetna infrastruktura i oprema za rad. U prostoru su tako osigurani brz i siguran pristup internetu, stolovi za rad u otvorenom prostoru, samostalni uredi, soba za sastanke, dvorana za prezentacije i seminare te prostor za odmor i druženje.
Odaberi
Vlakom kreacije do bazena imaginacije
Fokus projekta bio je usmjeren na razvoj i rekonstrukciju sportsko-rekreacijske građevine i postojeće kulturno-turističke infrastrukture te umrežavanje dionika ključnih za razvoj i promociju turističkih potencijala. Dodatnu vrijednost ovog projekta stvara zapošljavanje 6 osoba te korištenje igrališta za odbojku i tenis i dječjeg igrališta tijekom cijele godine.
Odaberi
The case for zero waste
Postignuto je značajno smanjenje količine otpada na javnim deponijama i značajno su povećane količine odvojeno prikupljenog otpada. Građanima grada Osijeka je podijeljeno 1.300 posuda za odvojeno prikupljanje plastike i postavljeno je 20 mini eko otoka, a u Sremskoj Mitrovici su postavljena 32 reciklažna otoka i podijeljeno je 1000 kompostera građanima. Provedbom projekta je u Osijeku zabilježeno povećanje prikupljene količine plastike za 300 %, a u Sremskoj Mitrovici je planirano smanjenje od 800 tona otpada na javnoj deponiji. 
Odaberi
Agenti 0-7
Po završetku projekta Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID) je ugovorila financiranje socijalnih usluga rane intervencije izravno iz proračuna Međimurske županije te je razvijen model samoodrživosti kroz djelomično sufinanciranje roditelja ili naručitelja usluga. MURID je na taj način stvorio održivost te je proširen prostor u kojem se pružaju usluge savjetovanja, dijagnostike i terapije za djecu s razvojnim i socijalnim rizicima i definiranim teškoćama u razvoju te je organizacijski i stručni tim proširen na zapošljavanje šestero trajnih zaposlenika i nekoliko honorarnih zaposlenika s tendencijom širenja tima ovisno o potrebama korisnika.
 
Odaberi
Proizvodna zona Čaporice – centar agropoduzetništva 3LJ
Osiguranjem infrastrukture u proizvodnoj zoni stvoreni su preduvjeti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, poticanje zapošljavanja, ublažavanje negativnih demografskih trendova te poticanje održivog razvoja cetinskog kraja. Također, malim i srednjim poduzetnicima, poljoprivrednim proizvođačima i OPG-ovima te potencijalnim poduzetnicima  cetinskog kraja osigurana je stručna pomoć u prepoznavanju razvojnih potencijala i provedbi poduzetničkog pothvata s naglaskom na agropoduzetništvo.
Odaberi
Prijamni centar Repušnica - Moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje
Projektom se značajno poboljšala turistička ponuda u Moslavini odnosno području Lokalne akcijske grupe „Moslavina“ (LAG Moslavina) i to razvojem nove infrastrukture te integracijom nove i postojeće turističke usluge. Projektom su značajno podignuti kapaciteti lokalnih dionika (javnih i privatnih) za razvoj turizma i uspostavljena je suradnja na umrežavanju raznih turističkih ponuda između potpornih institucija i pružatelja turističkih usluga, što će dodatno profitirati razvoj turizma i poduzetništva u cjelini u Moslavini, ali i na širem području osobito području LAG-a Moslavina. Prijamni centar Repušnica je zaživio te prima posjetitelje iz svih dijelova svijeta, a u prvih 10 mjeseci nakon provedbe projekta organizirano je više raznih javnih događaja i manifestacija.
Odaberi
Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra AluTech u Šibeniku
Realizacijom projekta Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra AluTech u Šibeniku stvoreni su temelji za daljnji razvoj institucionalnih kapaciteta za podršku poduzetnicima u prerađivačkim djelatnostima (posebno preradi aluminija koja na području Šibenika ima dugogodišnju tradiciju), kao i inovatorima udruženima u Udrugu inovatora Faust Vrančić.  Razvojno-inovacijski centar AluTech  je mjesto okupljanja poduzetnika, predstavnika znanstveno-istraživačkih institucija, poduzetnika i inovatora, koji je uređen, opremljen i kadrovski ekipiran za ostvarenje temeljne misije, a to je povezivanje znanosti i gospodarstva s ciljem razvoja novih proizvoda i unaprjeđenja postojećih tehnoloških procesa, odnosno općenito transfera znanja prema poduzetnicima s ciljem daljnjeg rasta i razvoja prerađivačkih djelatnosti i novog zapošljavanja.
 
Odaberi
Panonski drvni centar kompetencija
 Projekt predstavlja uspješan primjer suradnje znanstvenika, lokalne zajednice i industrije.
 Navedene stavke čine ovaj projekt uspješnim:
  • projekt je nastao kao direktan prijedlog i potreba od strane poduzetnika u drvno – prerađivačkom sektoru, konkretnije na prijedlog VIRIDIS – Drvnog klastera Virovitičko – podravske županije
  • Hrvatski drvni klaster proglasio Panonski drvni centar kompetencija projektom od nacionalnog interesa za drvno - prerađivački sektor
  • najveći realizirani projekt u Virovitičko – podravskoj županiji
  • prvi centar kompetencija u Republici Hrvatskoj
  • korištenje modela: triple helix concept (javni sektor + privatni sektor + znanstveni sektor)
Odaberi
Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini - EE CULTURE
Projekt EE Culture posebni doprinos dao je u primjeni cjelovitog pristupa revitalizaciji i energetskoj obnovi zaštićenih zgrada uvažavajući pri tome građevinske, arhitektonske i kulturno-povijesne specifičnosti zgrada te njihovu namjenu. Energetska obnova zgrada kulturne i spomeničke baštine izazovan je proces koji podrazumijeva interdisciplinarni pristup u svim fazama projekta, od same ideje do realizacije investicije.
Rezultati projekta EE Culture najbolje pokazuju da je moguće spojiti energetsku obnovu i sačuvati zaštićeni objekt od propadanja i primijeniti nove materijale i tehnologije u cilju smanjenja potrošnje energije.
 
Odaberi
Nisam sam - pažnju ti dam
Projekt je doprinio jačanju socijalne uključenosti, kvalitetnijeg pristupa obrazovanju te integracije 18 učenika s teškoćama u redovite osnovnoškolske ustanove na području Gospića kroz jačanje sustava neposredne potpore učenicima s teškoćama koji predstavljaju posebno ranjivu skupinu. Kroz zapošljavanje 18 pomoćnika u nastavi osigurali su se uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama.
Odaberi
Promocija deficitarnih zanimanja u prehrambenoj industriji Zagrebačke županije
Provedene radionice i posjeti poslodavcima za više od šesto učenika na području Zagrebačke županije, odlična promocija deficitarnih zanimanja putem letaka, oglasa i radio emisija te radionica u školama te stvoreni dokumenti koji će biti od velike važnosti kao podloga za osnivanje stipendijske sheme kao što su Model stipendijske sheme, Nacrt jedinstvenog sustava stipendiranja te Model kontinuirane promocije zanimanja čine ovaj projekt uspješnim.
Odaberi
PROJEKT ALTERENERGY Energetska održivost za male jadranske zajednice
Projekt je pridonio održivom razvoju jadranskog prostora na temelju održivog korištenja obnovljivih izvora energije, potaknuo je snažnije korištenje obnovljivih izvora energije te razvoj modela energetski održivih lokalnih zajednica. Najznačajniji rezultat  projekta predstavlja izgrađena svijest i osnaženo razumijevanje lokalnih aktera i građana za pitanja obnovljive energije i štednje energije, u skladu s aktivnostima Europske unije u cilju postizanja ciljeva održivosti „20-20-20“.
Odaberi


Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.