hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije i europskih strukturnih instrumenata

Na temelju Zaključka Hrvatskoga sabora donesenog na 16. sjednici održanoj 6. listopada 2005. godine odnosno na 14. sjednici održanoj 24. listopada 2014. godine, Vlada Republike Hrvatske obvezna je Hrvatskom saboru, podnositi redovna šestomjesečna izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije i Europskih strukturnih instrumenata.
 
Izvješće za određeno izvještajno razdoblje obuhvaća ključne podatke o provedbi I, II i V komponente programa IPA te Operativnih programa „Promet“, „Zaštita okoliša“, „Regionalna konkurentnost“ i „Razvoj ljudskih potencijala“ financiranih sredstvima strukturnih instrumenata Europske unije.
 
Financijski pokazatelji iskorištenosti sredstava strukturirani su na način da prikazuju status ugovaranja, plaćanja i ovjeravanja i to pokazujući s jedne strane, status koji se odnosi na izvještajno razdoblje, te s druge strane, status koji se odnosi na ukupno, kumulativno razdoblje od početka provedbe. Također, poseban osvrt daje se na trendove koji se mogu identificirati u odnosu na informacije o statusu provedbe pojedine komponente programa IPA odnosno Operativnog programa iz prethodnog izvještajnog razdoblja.
 
Pored financijskih pokazatelja, Izvješća nude opisni prikaz stanja provedbe svake od komponenata programa IPA i svakog Operativnog programa.
 
Također, Izvješća daju sažeti pregled utvrđenih nepravilnosti u korištenju fondova Europske unije i poduzetih postupanja po istima.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja