hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Izvješće o provedenom savjetovanju na nacrt prijedloga Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Izvješće o provedenom savjetovanju na nacrt prijedloga Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održalo je  internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na  Nacrt prijedloga Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) od 3. listopada do 12. studenoga 2014. godine te ovim putem objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju i Objedinjene primjedbe/mišljenja dionika na nacrt OPKK koji je bio predmet savjetovanja, zajedno s obrazloženjima o prihvaćanju/neprihvaćanju istih u pogledu konačnog teksta OPKK.
 
OPKK obuhvaća ulaganja Republike Hrvatske iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u sedmogodišnjem razdoblju od 2014.-2020, a financijska alokacija iz ESI fondova za navedeni operativni program iznosi 6,881 milijardi eura koji su dodijeljeni.
 
Tekst OPKK izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva. Tijekom izrade ovog dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnošću o prioritetnim područjima ulaganja obuhvaćenih ovim programom. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. U izradi dokumenta bitno je naglasiti kontinuiranu suradnju sa službama Europske komisije, koja je po završetku procesa usvojila spomenuti operativni program, odnosno formalno odobrila korištenje ESI fondova kako je opisano u programu.

Ovdje možete preuzeti Nacrt Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020*. na engleskom jeziku, Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva nacrta Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na hrvatskom jeziku i Nacrt Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na hrvatskom jeziku. Napominjemo da se radi o nacrtu i sažetku OPKK iz listopada o.g. na koji su prikupljanja mišljenja tijekom provedenog savjetovanja, a konačnu usvojenu verziju OPKK i pripadajući sažetak možete pronaći na poveznici http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=6427

OPKK usvojile su Vlada RH i Europska komisija 12. prosinca 2014. godine.
 

* Za pregled dokumenta potreban je Adobe Acrobat / Adobe Reader minimalne verzije 10.x ili drugi kompatibilni preglednik PDF dokumenata. Adobe Reader dostupan je za besplatno preuzimanje na adresi http://get.adobe.com/hr/reader/.

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja