hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Javna ustanova razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Edukacije i radionice za 2015. godinu
 
 
Naziv edukativne aktivnosti Kratak opis Tko se može prijaviti
Edukacija predstavnika JLRS-a   JLRS - vježbenici, studenti, poduzetnici početnici, mladi, ugrožene skupine
Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014. – 2020. Upoznavanje s fondovima koji su ili će biti na raspolaganju RH u razdoblju do 2020.  
Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova Upoznavanje sa segmentima i načinom pripreme projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova  
Javna nabava u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova Upoznavanje sa općim odredbama Javne nabave u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova  
Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje) Upravljanje i kontrola provedbe projekata koji su provedeni ili se provode od strane JU RA  
Vještine upravljanja projektom - Project Management Sve o PCM-u  
Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata Upoznavanje sa strateškim planiranjem u pripremi projekata  
Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva Sve o EU fondovima i mogućnostima korištenja istih za potrebe poduzetnika i gospodarstva u cjelini  
Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova Marketinške, promotivne i ostale aktivnosti koje se koriste da bi se EU fondovi iskoristili u što većem obujmu i unutar zadanog vremenskog roka  
Edukacija zaposlenika RA i dijela predstavnika JLRS-a   Zaposlenici JU RA pripravnici i vježbenici u istoj, te djelatnici Grada Šibenika, te gradova Drniša, Knina, Vodica i Skradina
Državne potpore i EU fondovi Upoznavanje i obrazloženje natječaja u 2015., te javna rasprava o istima s komentarima  
Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi Kroz grupne vježbe radit će se napredne faze studija pred-izvedivosti /studija izvedivosti/analiza troškova i koristi  
Izrada studija utjecaja na okoliš Predstavit će se Studija utjecaja te objasniti za što i u kojim slučajevima je ona potrebna  
Natura 2000 i Europski strukturni i investicijski fondovi Upoznavanje s pravilima i regulativom NATURA-e 2000, te njena povezanost s EU fondovima  
Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj Predstavljanje bijele žute i crvene knjige FIDIC-a, te objašnjenje zakonodavnog okvira  

Edukacije i radionice u organizaciji Javne ustanove razvojne agencije Šibensko-kninske županije tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.

 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja