hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Naziv edukacije: Priprema projekata za financiranje iz fondova EU

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova, što uključuje npr. popunjavanje projektne dokumentacije, prijavnice i proračun projekta  s posebnim naglaskom na specifičnosti Splitsko-dalmatinske županije i Jadranske regije.
 
Tko se može prijaviti?
Djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije.
 
 

Naziv edukacije: Financijsko upravljanje i kontrola provedbe 

Cilj ove edukacije je upoznavanje polaznika s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole te s aktivnostima  koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao; poboljšanje financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način te usvajanje praktičnih alata za financijsko planiranje i upravljanje projektima.
 
Tko se može prijaviti?
Djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije.
 

Naziv edukacije: Upravljanje projektnim ciklusom

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima  s posebnim naglaskom na specifičnosti Splitsko-dalmatinske županije i Jadranske regije.

Tko se može prijaviti?
Djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije.
 

Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (PRAG i nacionalno zakonodavstvo)  

Cilj ove edukacije je ukazati na razliku između javne nabave po nacionalnom zakonodavstvu i javne nabave po PRAG-u,  protumačiti osnovne elemente javne nabave po PRAG-u i po domaćem Zakonu o javnoj nabavi te u praksi proći kroz osnovnu dokumentaciju po oba pravna izvora.
 
 Tko se može prijaviti?
Djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije.


Naziv edukacije:  Izrada studija izvedivosti

Cilj ove edukacije je upoznati ulogu studije studija  izvedivosti u razvoju projekta za financiranje iz EU fondova; upoznati se s procesom izrade studije izvedivosti; razumjeti utjecaj investicijskih troškova, operativnih prihoda i operativnih troškova i faktora rizika na opravdanost projekta i stupanj sufinanciranja od strane EU fondova; razumjeti način evaluacije studije izvedivosti i osnovne analize troškova i koristi projekta te naučiti upravljati procesom odabira konzultanata i suradnjom s konzultantima.
 
Tko se može prijaviti?
Djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije.
 
 

Naziv edukacije „Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Cilj ove edukacije je upoznati gospodarstvenike s mogućnostima otvorenim za privatni sektor u okviru novog programskog razdoblja EU.
 
Tko se može prijaviti?
Privatni poduzetnici, djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije


Edukacije i radionice u organizaciji Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.

 

 

 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja