hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova, što uključuje npr. popunjavanje projektne dokumentacije, prijavnice i proračun projekta s posebnim naglaskom na specifičnosti Splitsko-dalmatinske županije i Jadranske regije.

Tko se može prijaviti?

Djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije.


Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (PRAG i nacionalno zakonodavstvo)  

Cilj ove edukacije je ukazati na razliku između javne nabave po nacionalnom zakonodavstvu i javne nabave po PRAG-u,  protumačiti osnovne elemente javne nabave po PRAG-u i po domaćem Zakonu o javnoj nabavi te u praksi proći kroz osnovnu dokumentaciju po oba pravna izvora.

Tko se može prijaviti?

Djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije.


Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU

Cilj ove edukacije je upoznavanje polaznika s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole te s aktivnostima  koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao; poboljšanje financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način te usvajanje praktičnih alata za financijsko planiranje i upravljanje projektima.

Tko se može prijaviti?

Djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

Vještine upravljanja projektom - Project Management

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima  s posebnim naglaskom na specifičnosti Splitsko-dalmatinske županije i Jadranske regije.

Tko se može prijaviti?

Djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

Cilj ove edukacije je upoznati ulogu studije predizvedivosti i studije izvedivosti u razvoju projekta za financiranje iz EU fondova; upoznati se s procesom izrade studije izvedivosti; razumjeti utjecaj investicijskih troškova, operativnih prihoda i operativnih troškova i faktora rizika na opravdanost projekta i stupanj sufinanciranja od strane EU fondova; razumjeti način evaluacije studije izvedivosti i osnovne analize troškova i koristi projekta te naučiti upravljati procesom odabira konzultanata i suradnjom s konzultantima.

Tko se može prijaviti?

Djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

Natura 2000 i EU fondovi

Cilj ove edukacije je upoznati se s ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj; informirati se o EU regulativi Natura 2000; steći znanja o EU metodologiji izrade ocjena prihvatljivosti za Natura 2000 područja te steći znanja vezano za planiranje i provedbu investicijskih projekata unutar ekološke mreže Natura 2000.

Tko se može prijaviti?

Djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije s posebnim naglaskom na institucije koje djeluju u okviru Natura 2000 područja.

 

Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Cilj ove edukacije je upoznati gospodarstvenike s mogućnostima otvorenim za privatni sektor u okviru novog programskog razdoblja EU.

Tko se može prijaviti?

Privatni poduzetnici, djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

Vještine upravljanja projektom - Project Management

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima  s posebnim naglaskom na specifičnosti Splitsko-dalmatinske županije i Jadranske regije.

Tko se može prijaviti?

Djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

Programi Europske unije

Cilj edukacije je upoznavanje polaznika s načinom pristupanja i sudjelovanja u Programima Unije te predstavljanje Programa Unije u kojima Republika Hrvatska sudjeluje.

Tko se može prijaviti?

Djelatnici regionalnog koordinatora JU Rera S.D, djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, djelatnici javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije.

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja