hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Javni natječaj za primanje u radni odnos u sklopu Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.

Javni natječaj za primanje u radni odnos u sklopu Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.
Agencija za regionalni razvoj raspisala je javni natječaj za Višeg stručnog savjetnika koji će sudjelovati u radu Zajedničkog tajništva Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 14 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, objekt A, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje – za radno mjesto viši stručni savjetnik (ZT SI-HR)«.
 
Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr) i mrežnoj stranici Programa suradnje INTERREG V- A Slovenija – Hrvatska (http://84.39.218.255/hr2/).
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja